Головна » Каталог » Архів » Математика. Збірник тестових завдань для абітурієнтів. Навчально-методичне видання купити книгу

Математика. Збірник тестових завдань для абітурієнтів. Навчально-методичне видання

Математика. Збірник тестових завдань для абітурієнтів. Навчально-методичне видання
ISBN: 978-966-518-
Рік видання: 2006
Мова: російська
Формат: 60x90/16
Обкладинка: м`яка
Кількість сторінок: 232
0 $
Немає в наявності
Даний збірник тестовий завдань зорієнтований, в основному, на сучасного абітурієнта, який прагне самостійно повторити шкільний курс математики. Тому поділ на розділи у збірнику здійснено авторами у відповідності до основних змістових ліній шкільної математики: числові та буквенні вирази, функції та їх графіки, рівняння, нерівності, текстові задачі, елементи математичного аналізу, планіметрія, стереометрія, теорія ймовірностей і математична статистика.

Однак, для ґрунтовної математичної підготовки абітурієнта важливим є не лише зміст матеріалу, що вивчається, а і форма його подання. У сучасних умовах значної популярності набули тестові технології оцінювання знань та умінь учнів. Тому авторами враховано досвід розробки саме тестових завдань з математики. Орієнтиром при цьому слугували матеріали зовнішнього сертифікаційного тестування Всеукраїнського центру тестових технологій та матеріали вступних випробувань НаУКМА.

Для учнів старших класів загальноосвітніх і спеціалізованих шкіл, абітурієнтів та симпатиків математики.

Зміст:

Вступ.

Розділ 1. Вирази та їх перетворення

Числові множини. Цілі вирази. Дробові раціональні вирази. Ірраціональні вирази. Тригонометричні вирази. Логарифмічні вирази.  Перевір себе ! (тематична контрольна робота). Відповіді до розділу 1
  
Розділ 2. Функції та їх графіки
 
Найпростіші властивості функцій. Основні елементарні функції. Побудова графіків функцій методом геометричних перетворень. Окремі ГМТ площини, що не є графіками функцій. Перевір себе ! (тематична контрольна робота). Відповіді до розділу 2

Розділ 3. Рівняння та системи рівнянь

Цілі рівняння та їх системи. Рівняння вищих степенів. Рівняння, що містять знак модуля та їх системи. Дробові раціональні рівняння та їх системи. Ірраціональні рівняння та їх системи. Тригонометричні рівняння та їх системи. Показникові і логарифмічні рівняння та їх системи. Перевір себе ! (тематична контрольна робота). Відповіді до розділу 3
  
Розділ 4. Нерівності та системи нерівностей
 
Цілі нерівності та їх системи. Нерівності, що містять знак модуля та їх системи. Дробові раціональні нерівності та їх системи. Ірраціональні нерівності їх системи. Тригонометричні нерівності. Показникові і логарифмічні нерівності. ГМТ площини, що задаються нерівностями. Перевір себе ! (тематична контрольна робота). Відповіді до розділу 4
  
Розділ 5. Текстові задачі
 
Задачі на арифметичні співвідношення між об'єктами. Задачі на рух та відносність руху. Задачі на роботу. Задачі на відсотки. Задачі на подільність. Задачі на достатність даних. Перевір себе ! (тематична контрольна робота). Відповіді до розділу 5
  
Розділ 6. Елементи математичного аналізу 

Послідовності та їх властивості. Арифметична і геометрична прогресії. Похідна. Застосування похідної до дослідження функцій. Застосування похідної до розв'язування задач. Первісна і інтеграл та їх застосування. Перевір себе ! (тематична контрольна робота). Відповіді до розділу 6

Розділ 7. Планіметрія
 
Трикутник і його властивості. Чотирикутник і його властивості. Многокутники. Коло, круг та їх елементи. Перевір себе ! (тематична контрольна робота). Відповіді до розділу 7
  
Розділ 8. Стереометрія
 
Прямі і площини у просторі. Призма і паралелепіпед. Піраміда і зрізана піраміда. Тіла обертання. Задачі на комбінації тіл. Перевір себе ! (тематична контрольна робота). Відповіді до розділу 8
  
Розділ 9. Вектори і координати

Вектори. Дії над векторами. Системи координат на площині і у просторі. Застосування векторно-координатного методу до розв'язування задач. Перевір себе ! (тематична контрольна робота). Відповіді до розділу 9
  
Розділ 10. Теорія ймовірностей і комбінаторика

Елементи комбінаторики. Класичне означення ймовірності. Геометричне означення ймовірності. Основні теореми теорії ймовірностей. Умовні ймовірності. Формула повної ймовірності. Формула Байсса. Перевір себе ! (тематична контрольна робота). Відповіді до розділу 10.
  
Розділ 11. Тренувальні тести

Відповіді до розділу 11 
  
У десятку! (приклади розв'язань тестових завдань) 

 

Рекомендуємо

Відгуки (0)

+ Додати відгук
Каталог:
Новинки: