Головна » Каталог » Економіка » Фондові біржі України: випробування кризою ** купити книгу

Фондові біржі України: випробування кризою. Станіслав Шишков

Фондові біржі України: випробування кризою **
ISBN: 978-966-518-572-7
Рік видання: 2011
Мова: українська
Формат: 60x90/16
Обкладинка: м`яка
Кількість сторінок: 206
10 $
Немає в наявності
У монографії розглянуто ключові проблеми функціонування біржового сегмента національного фондового ринку в умовах глобалізації. На основі дослідження тенденцій розвитку фондових бірж у світі, критеріїв і факторів їхньої конкурентоспроможності визначено заходи, що застосовуються для підтримання достатнього рівня ліквідності біржових торгів. Запропоновано заходи щодо підвищення ефективності інфраструктури фондового ринку України з метою зниження ризиків, підвищення ліквідності та конкурентоспроможності ринку.

Для науковців, державних службовців, фахівців фондового ринку, викладачів, аспірантів і студентів економічних спеціальностей ВНЗ.

Зміст:

Перелік умовних позначень, скорочень і термінів

ВСТУП 

РОЗДІЛ 1. Фондові біржі в економічних системах: теоретичні та емпірічні аспекти аналізу
1.1. Фондові біржі як елемент інфраструктури фондового ринку: роль і функції 
1.1.1. Місце фондової біржі в інфраструктурі фондового ринку
1.1.2. Макроекономічні функції фондової біржі 
1.1.3. Мікроструктурні функції фондової біржі 
1.2. Біржовий механізм фондового ринку: концептуальні засади формування
1.2.1. Особливості національних моделей фондових ринків
1.2.2. Вибір оптимальної моделі фондового ринку України
1.3. Сучасні світові тенденції розвитку фондових бірж. Вплив глобальної економічної кризи на діяльність фондових бірж
1.3.1. Збільшення кількості емітентів у лістингу
1.3.2. Створення спільних мереж та біржові альянси. Посттрейдинг 
1.3.3. Зміни у структурі управління біржами
1.3.4. Впровадження прогресивних технологій біржових торгів
1.3.5. Спрощення доступу до біржових торгів

РОЗДІЛ 2. Фондові біржі в україні: особливості формування і розвитку
2.1. Організаційні фактори формування біржового сегмента фондового ринку в Україні
2.1.1. Законодавчо-нормативне регулювання біржового сегмента: порядок укладення договорів, котирування та лістингові вимоги
2.1.2. Роль бірж у розвитку фондового ринку
2.2. Інституційні особливості становлення біржового сегмента вітчизняного фондового ринку
2.2.1. Еволюція фондових бірж в Україні, їхня характеристика
2.2.2. Етапи розвитку біржового сегмента фондового ринку України
2.3. Тенденції розвитку біржового сегменту фондового ринку в Україні: інструментарій біржової торгівлі
2.3.1. Розширення видів фінансових інструментів у біржовому обігу 
2.3.2. Збільшення кількості учасників торгів

РОЗДІЛ 3. Післякризові перспективи розвитку біржового сегменту фондового ринку України: концептуальні приорітети та обмеження
3.1. Системні ризики біржового сегмента фондового ринку Укра-їни та засоби їхньої мінімізації
3.1.1. Ризик неліквідності ринку
3.1.2. Ціновий ризик
3.1.3. Інформаційний ризик
3.1.4. Комунікаційні та операційні ризики
3.1.5. Ризики розрахункової та клірингової сис-тем
3.1.6. Правовий ризик
3.2. Засоби запобігання маніпулюванню на біржі з метою зни-ження цінових ризиків інвесторів
3.2.1. Передумови маніпулювання на українських фондових біржах
3.2.2. Напрями протидії маніпулюванню на біржовому ринку
3.3. Напрями модернізації фондового ринку з метою підвищення ролі біржового сегмента
3.3.1. Розширення кола учасників біржових торгів, кількості фінансових інструментів у біржовому обігу та диверсифікація біржових технологій
3.3.2. Підвищення ефективності інфраструктури фондового ринку
3.3.3. Оцінка якості виконання комплексу заходів щодо розвитку біржового сегмента національного фондового ринку

ПІСЛЯМОВА

ДОДАТКИ

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

ПРЕДМЕТНИЙ ПОКАЖЧИК 

Рекомендуємо

Відгуки (0)

+ Додати відгук
Каталог:
Новинки: