Головна » Каталог » Філологія » Читай і знай! Довідник-практикум з граматики та стилістики сучасної української мови купити книгу

Читай і знай! Довідник-практикум з граматики і стилістики української мови. Наталія Дзюбишина-Мельник

Читай і знай! Довідник-практикум з граматики та стилістики сучасної української мови
ISBN: 978-966-518-407-2
Рік видання: 2008
Мова: українська
Формат: 60x90/16
Обкладинка: м`яка
Кількість сторінок: 200
4 $
Немає в наявності

Книга входить у «КОМПЛЕКТ ФІЛОЛОГА»

Граматична частина посібника містить два традиційних розділи: «Морфологія» та «Синтаксис». У частині «Морфологія» теоретичний матеріал подано під кутом зору нормативності сучасної української літературної мови. Чимало уваги приділено саме складним випадкам уживання словоформ. Теоретичні зауваги підкреслено сучасним ілюстративним матеріалом. Розділ доповнено запитаннями для перевірки засвоєного матеріалу і самоконтролю, вправами і, нарешті, тестовими завданнями, подібними до тих, що можуть бути запропоновані у вступних тестах вишів, та ключами-відповідями.

«Синтаксис простого та складного речення» також організовано за принципом практичних потреб мовця: для унаочнення правила пунктуації (з багатьма прикладами) розташовано в узагальнювальних таблицях. Важливо, що серед правил пунктуації є не лише загальновідомі, а й складні випадки. Тут зібрано інформацію, яка розпорошена в окремих наукових статтях, розвідках і рекомендаціях. Матеріал на закріплення подано у численних вправах.

Третій розділ посібника під назвою «Стилістика» підпорядковано потребам практичного навчання мови. У першій частині «Так сказати добре!» зібрано слова, словоформи, словосполучення, речення, усталені звороти, рекомендовані для запам'ятовування. Очевидний принцип їх добору: це випадки, що найчастіше підпадають суржикізації. Після засвоєння літературно-нормативного матеріалу, користувач може перевірити себе на реченнях, де є помилки у частині «Знайдіть і виправте помилки». До кожного прикладу подано ключ-відповідь у вигляді цифр-покликань на першу частину розділу.

Отже, беріться до роботи!

Зміст

ПЕРЕДМОВА

МОРФОЛОГІЯ

Іменник 

Річ
Число
Відмінок
Особливості відмінювання іменників

І відміна
ІІ відміна
ІІІ відміна
ІV відміна

Особливості відмінювання множинних іменників

Прикметник
Особливості відмінювання прикметників
Особливості наголошування прикметників

Числівник
Сполучуваність числівників з іменниками
Особливості відмінювання числівників
Особливості наголошування числівників при словозміні

Займенник
Наголошування займенників

Дієслово
Особливості дієвідмінювання дієслів
Недієвідмінювані дієслівні форми

Прислівник

Службові частини мови. Вигуки
Прийменники
Сполучники і сполучні слова
Частки
Вигуки
Ключі до тестових завдань розділу «Морфологія»

СИНТАКСИС І ПУНКТУАЦІЯ

Просте речення
Тире в простому реченні
Однородні члени речення
Однорідні й неоднорідні означення
Узагальнювальні слова при однорідних членах речення
Відокремлені члени речення

Відокремлені означення

Відокремлені узгоджені означення
Відокремлені неузгоджені означення
Відокремлені прикладки

Відокремлені обставини
Відокремлені додатки
Відокремлені уточнювальні члени речення

Синтаксично ізольовані частини речення

Вставні слова, словосполучення і речення
Вставлені конструкції
Звертання
Вигуки та слова-речення

Складне речення
Складносурядне речення
Складнопідрядне речення
Речення з порівняльною конструкцією
Безсполучникове складне речення
Складні синтаксичні конструкції
Речення з прямою та непрямою мовою. Цитати
Період
Ключі до вправ розділу «Синтаксис і пунктуація»

СТИЛІСТИКА

Так сказати добре!
Іменник
Прикметник
Дієслово
Дієприкметник
Дієприслівниковий зворот
Прислівник
Числівник
Прийменник
Сполучники та сполучені слова
Тавтологія
Сталі звороти
Відмінювання географічних назв

Знайдіть і виправте помилки

СПОСОК УМОВНИХ СКОРОЧЕНЬ

СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

 

Рекомендуємо

Відгуки (0)

+ Додати відгук
Каталог:
Новинки: