Про головне:
Анатомія вчительського професіоналізму
Предметом зацікавленості авторів став учительський професіоналізм як особистісна і суспільна якість, мета, характеристика, ступінь досконалості, своєрідний феномен
 
ISBN: 978-966-518-818-6
Автор: Арешонков Володимир
Рік видання: 2023
Мовна ситуація на Закарпатті в 1991–2021 роках: регіональний вимір мовної політики
У монографії проаналізовано мовнополітичні тенденції на Закарпатті впродовж 1991–2021 років
 
ISBN: 978-966-518-816-2
Автор: Шумицька Галина
Рік видання: 2024
І ПОКИ НЕБО ЩЕ ЗОРІЄ НАМИ, або ПРО СВОБОДУ, ГІДНІСТЬ І ЛЮБОВ [роман]
Роман про Свободу, Гідність і Любов
 
ISBN: ISBN 978-966-518-817-9
Автор: Сирота Любов
Рік видання: 2024
Менеджмент: навчальний посібник
Навчальний посібник побудовано таким чином, щоб дати комплексне уявлення про систему управління. Розглянуто генезис управлінської науки, організаційну систему управління, типологію сучасного менеджера, зміст та організацію управлінської діяльності, самоменеджмент, комунікації в управлінні, стратегічне управління в системі сучасного менеджменту, управління конкурентоспроможністю організації, управління ресурсним потенціалом, антикризове управління та ефективність управління.
 
ISBN: 978-966-518-808-7
Упорядник: Пічик Катерина
Рік видання: 2021
Фейк. Технології спотворення реальності**
Видання побачило світ дякуючи гранту інституційної підтримки Українського інституту книги й Міністерства культури та інформаційної політики України


Після пост-правди головною темою для обговорення в медіа та фа­хових дослідженнях усього світу стали фейки. Серед іншого, це було ви­ликано інформаційною інтервенцією Росії у президентські вибори (США і Франції) та референдуми (Брекзит і Каталонія).

Фейки стали результатом використання соціальних медіа, по яких від­бувалося їх масове поширення. Новий напрямок психологічного таргетин­гу дав можливість підлаштувати повідомлення під уподобання різних груп населення. В результаті постало масове викривлення дійсності, що використовувалося для політичних цілей.

У книзі досліджується, як будуються фейки, чому вони так легко поширюються, які існують методи боротьби з ними. Книга розрахована на спе­ціалістів у галузі гуманітарних та соціальних наук і студентів відповідних спеціальностей — журналістів, психологів, соціологів.
 
ISBN: 978-966-518-746-2
Автор: Почепцов Георгій
Рік видання: 2020
Двомовність у сучасному комунікативному просторі Києва***
Монографію присвячено соціолінгвістичному опису мовної ситуації Києва. Матеріалом дослідження стали результати масового й фокус-групових опитувань, проведених у межах міжнародного трилатерального проєкту «Бі- і мультилінгвізм: між інтенсифікацією та вирішенням мовного конфлікту. Етнолінгвістичні конфлікти, мовна політика та контактні ситуації в пострадянських Україні та Росії» за підтримки Фонду «Фольксваген». Результати опитувань дали можливість проаналізували ставлення мешканців різних міст України до статусу української та російської мові державної мовної політики, охарактеризувати погляди українців на вживання двох мов у наш час і в перспективі, визначити ступінь престижності / непрестижності мовних кодів у свідомості респондентів і рівень конфліктності мовних проблем у білінгвальному суспільстві.
Книгу адресовано фахівцям гуманітарних і соціальних наук, студентам відповідних спеціальностей – соціологам, журналістам, психологам, а також усім, хто цікавиться цією тематикою.
Електронна книга: https://www.yakaboo.ua/ua/dvomovnist-u-suchasnomu-komunikativnomu-prostori-kieva-druge-vidannja-elektronna-publikacija-2023-r.html
 
ISBN: 978-966-518-803-2
Автор: Матвеєва Наталя
Рік видання: 2022
Остання революція: Майдан проти "Газпрому"***
Докорінний перегляд поглядів на причини подій кінця 2013 – початку 2014 років в Україні
 
ISBN: 978-966-518-797-4
Автор: Цвіль Володимир
Рік видання: 2021
Антропологічні структури уявного***
Ця книга відкрила шлях для феноменології, а також для інноваційної школи інтерпретації уяви та уявного (те, що сьогодні має назву «образний структуралізм») на противагу попереднім, формалістичним, теоріям.
 
ISBN: 978-966-518-799-8
Автор: Дюран Жільбер
Рік видання: 2021
Контент негативу. Як захистити себе та країну в умовах тотального інформаційного протистояння***
Можливості інформаційного простору активно застосовуються під час воєн та агресій, що призводить до перетворення інформації з комунікаційного тла на реальну зброю. В умовах безперервних гібридно-месіанських агресій путінської Росії проти України найефективнішим способом інформаційного протиборства є вироблення новітніх підходів до державної інформаційної політики, спрямованої на нейтралізацію таких негативів.
 
ISBN: 978-966-518-6792-9
Автор: Любовець Григорій
Рік видання: 2021
Козаки та яничари. Україна у християнсько-мусульманських війнах 1500-1700 рр. **
Книга досліджує місце і роль козацтва та шляхти України-Русі, а також Козацької держави (Гетьманату) в європейсько-османських війнах.
 
ISBN: 978-966-518-784-4
Автор: Чухліб Тарас
Рік видання: 2020
Експериментальні вітрила української прози 20-х років ХХ століття***
Монографія, що була однією з перших, присвячених висвітленню української експериментальної прози 20-х років
 
ISBN: 978-966-518-782-0
Автор: Ковацька Оксана
Рік видання: 2020
Романтики і модерністи. Нариси з історії німецької літератури та естетики ХІХ–ХХ століть **
Продовження попередньої книги Б. Шалагінова «Класики і романтики. Штудії з історії німецької літератури XVIII–ХІХ століть»

https://www.yakaboo.ua/ua/romantiki-i-modernisty-narysy-z-istorii-nimetskoi-literatury-ta-estetyki-xix-xx-stolit.html
 
ISBN: 978-966-518-780-6
Автор: Шалагінов Борис
Рік видання: 2020
Порох із драконових кісток **
«Порох із драконових кісток» — довгоочікуваний роман Володимира Арєнєва!
 
ISBN: 978-966-518-778-3
Автор: Арєнєв Володимир
Рік видання: 2020
Потьма. Книга пришт **
Книга пришт В'ячеслава Медвідя
 
ISBN: 978-966-518-777-6
Автор: Медвідь В`ячеслав
Рік видання: 2020
Війна цивілізацій: анатомія російсько-українського конфлікту **
Книга присвячена поточній російсько-українській гібридній війні
 
ISBN: 978-966-518-766-0
Автор: Рущенко Ігор
Рік видання: 2020
Українська мова в українській школі на початку XXI століття: соціолінгвістичні нариси***
У монографії здійснено комплексний аналіз мовної ситуації в сучасній українській школі, конфігурацію якої визначає формальна та фактична взаємодія української мови як державної з російською та іншими мовами національних меншин, а також мовами, які вивчають як іноземні.
 
ISBN: 978-966-518-757-8
Автор: Данилевська Оксана
Рік видання: 2019
Час племен. Занепад індивідуалізму у постмодерному суспільстві***
Книга «Час племен» описує соціальні трансформації, притаманні постмодернізму. Автор зосереджується на племінній атмосфері, яка помітно зростає у суспільстві на нових засадах. Логіка ідентичності (сексуальна, політична, професійна) викристалізовується у процесі ототожнення індивіда з групою, почуттями, режимом.
 
ISBN: 978-966-518-744-8
Автор: Маффесолі Мішель
Рік видання: 2018
Фейк. Технології спотворення реальності**
У книзі досліджується, як будуються фейки, чому вони так легко поширюються, які існують методи боротьби з ними.
 
ISBN: 978-966-518-746-2
Автор: Почепцов Георгій
Рік видання: 2020
Магнат, Козак і Гайдамака. Боротьба за владу Русі-України з Короною Польською (1569–1769 рр.) **
Боротьба за владу Русі-України та Корони Польської від Люблінської унії 1568 р. до Коліївщини 1768–1769 рр.
 
ISBN: 978-966-518-745-5
Автор: Чухліб Тарас
Рік видання: 2018
Дитя песиголовців **
«Дитя песиголовців» – довгоочікуване продовження роману «Порох із драконових кісток», книга ілюстрована художником Олександром Проданом.
 
ISBN: 978-966-518-739-4
Автор: Арєнєв Володимир
Рік видання: 2018
Гетьман Руїни. Іван Брюховецький та Москва **
Книга розповідає про одну з головних дійових осіб української історії часів так званої Руїни – лівобережного гетьмана в 1663–1668 роках Івана Брюховецького. Перша книга з серії «Міжнародна історія України».
 
ISBN: 978-966-518-711-0
Автор: Горобець Віктор
Рік видання: 2017
Військо Карла ХІІ на півночі України***
Маловідомі сторінки історії походу війська Карла ХІІ у 1708–1709 рр. на терени України, його бої з армією Петра І, союз шведського короля із мазепинцями.
 
ISBN: 978-966-518-724-0
Автор: Павленко Сергій
Рік видання: 2017
Козаки і татари. Українсько-кримські союзи 1500–1700‑х років **
У книзі розкриваються українсько-татарські відносини протягом XVI–XVIII століть. Особливу увагу приділено укладенню політичних союзів між Кримським ханством та Українським гетьманатом. Перша книга з серії «Міжнародна історія України».
 
ISBN: 978-966-518-718-9
Автор: Чухліб Тарас
Рік видання: 2017
Світло і тіні наукового стилю***
Нова книга Пилипа Селігея «Світло і тіні наукового стилю».
 
ISBN: 978-966-518-741-7
Автор: Селігей Пилип
Рік видання: 2018
БУДДИЗМ: філософія порожнечі **
Ця книга є першим в Україні фундаментальним дослідженням з філософії буддизму. Примірник цієї книги передано Далай-ламі через його представника в Україні.
 
ISBN: 978-966-518-785-1
Автор: Стрелкова Анастасія
Рік видання: 2020
Козаки та яничари. Україна у християнсько-мусульманських війнах 1500-1700 рр.**
Книга досліджує місце і роль козацтва та шляхти України-Русі, а також Козацької держави (Гетьманату) в європейсько-османських війнах.
 
ISBN: 978-966-518-784-4
Автор: Чухліб Тарас
Рік видання: 2020
Новини:
 • ВІДПУСТКА
  З 17.07.23 р. по 01.08.23 р. ми йдемо у відпустку. Замовлення на книги приймаються, але відправки будуть після 01.08.23 р.
  10.07.2023
  Докладніше
 • Чорна п`ятниця 2022
  Із 25 по 30 листопада зустрічайте Чорну п’ятниця! Знижка 30 % на усі книги в нашій інтернет-книгарні
  22.11.2022
  Докладніше
 • Відпустка
  Шановні друзі! З 18 по 31 липня 2022 р. ми йдемо у відпустку! З усіх питань звертайтесь за телефоном: 067-943-89-52 Олена
  12.07.2022
  Докладніше
Новинки: