Головна » Автори » Даниленко Василь

Даниленко Василь

Даниленко Василь
Даниленко Василь Михайлович (04.04.1954, с. Карапиші Миронівського р-ну Київ. обл.) – дослідник питань всесвітньої історії, зовнішньої політики та міжнародних відносин східноєвропейських країн. Лауреат премії для молодих учених АН УРСР (1987). 1971–76 навчався на іст.-пед. фак-ті Київ. держ. пед. ін-ту. Працював учителем історії в школі с. Велика Димерка на Київщині. 1977–82 – аспірант Ін-ту історії АН УРСР, служив в армії. Канд. дис. «Економічне й науково-технічне співробітництво Югославії з країнами-членами РЕВ (1964–1980)» (1983, наук. кер. – д. і. н. П. С. Сохань). 1982–91 – м. н. с., н. с., с. н. с. Ін-ту історії АН УРСР. 1991–96 – зав. сектора слов’янських джерел, учений секретар ін-ту, 1995–96 – в. о. заст. директора з наукової роботи, 1996–2001 – зав. відділу, пров. н. с. відділу вивчення і публікації зарубіжних джерел з історії України Ін-ту укр. археографії та джерелознав- ства ім. М. С. Грушевського НАН України. Докт. дис. «Україна в наукових та науково-технічних зв’язках східноєвропейських країн (1950–80-і рр.)» (1995). З 2001 – гол. н. с. Держ. архіву Служби безпеки України. Член Укр. нац. комітету по вивченню країн Південно-Східної Європи.