Про головне:
Історик Олена Компан. Матеріали до біографії
Збірник праць відомого українського історика і захисника української історико-культурної спадщини Олени Станіславівни Компан (1916-1986).
 
ISBN: 978-966-518-429-4
Упорядник: Компан Ярослав
Рік видання: 2007
Верховенство права: історія, політика, теорія
Верховенство права – найважливіший політичний ідеал сьогодення, однак існує чимало хибних уявлень про його сутність і механізми реалізації. У цій книжці розглядаються історичні, політичні й теоретичні аспекти ідеї верховенства права починаючи від Давньої Греції і Риму та Середньовіччя, висвітлюється роль, яку верховенство права відграє у лібералізмі та ліберальних політичних системах. Браян Таманага знайомить із консервативними поглядами на верховенство права, представники яких попереджають про його занепад, і пропонують своє пояснення того, чому радикальні ліві цьому занепаду сприяли. Автор аналізує два головних напрями інтелектуальної традиції верховенства права, зупиняючись на перевагах і слабких сторонах кожного з них. Верховенство права тлумачитьсь також і у глобальному вимірі універсальності та загальнолюдського значення цього ідеалу.
 
ISBN: 978-966-518-406-5
Автор: Таманага Браян
Рік видання: 2007
150 вікон у світ: з бесід, трансльованих по радіо «Свобода»
Збірка радіо бесід Ігоря Качуровського – відомого поета, прозаїка, перекладача, літературознавця – плід його 20-річної праці в мюнхенській редакції радіо «Свобода».
 
ISBN: 978-966-518-480-5
Автор: Качуровський Ігор
Рік видання: 2008
Листя землі. Роман. Двотомник
Перед нами — правдива, чесна і багато в чім незвична для читача книга, бо замислювалася вона автором як своєрідна українська Книга буття. Книга про долю поколінь, які стали творцями і жертвами незнаного досі в історії за його масштабами і глибиною соціального досліду.
 
ISBN: 978-966-518-528-4
Автор: Дрозд Володимир
Рік видання: 2012
Листування Митрополита Іларіона (Огієнка)
У книзі вміщено частину епістолярної спадщини видатного українського церковного і державного діяча, вченого, митрополита Іларіона (Огієнка) (1882–1972)
 
ISBN: 978-966-518-344-3
Упорядник: Мицик Юрій
Рік видання: 2006
Променисті сильвети. Лекції, доповіді, статті, есеї, розвідки
Збірка літературознавчих розвідок Ігоря Качуровського.
 
ISBN: 978-966-518-502-4
Автор: Качуровський Ігор
Рік видання: 2008
Круг понадземний
«Круг понадземний» є найповнішим на сьогодні зібранням перекладів Ігоря Качуровського й охоплює близько 670 поезій та поетичних фраґментів понад 350 авторів у перекладі з 23 старих і нових мов – передусім з іспанської, італійської, німецької, а також з української на російську. Для перекладача важила не «сучасність» чи «несучасність» інтерпретованих віршів, а їх причетність до вічних естетичних вартостей. Не випадково сама назва книги апелює до Юрія Клена, який у своїх «Думках на дозвіллі» назвав Верлена, Шеллі, Рільке і Стефана Ґеорґе поетами «круга понадземного»: мовляв, якби їх більше читали, менше злочинів чинилося б на світі.
 
ISBN: 978-966-518-421-8
Автор: Качуровський Ігор
Рік видання: 2007
Історія Києво-Могилянської академії
Києво-Могилянська академія впродовж віків була виразником і носієм традиційних рис духовності українського народу, могутнім чинником формування його свідомості, джерелом ідей боротьби за батьківську віру і національну свободу.
 
ISBN: 978-966-518-606-9
Автор: Хижняк Зоя
Рік видання: 2008
Генерика і архітектоніка. Книга 2. Засади наукового літературознавства; жанри ново­го письменства
Монографія Ігоря Качуровського «Генерика і архітектоніка» складається з двох частин. Перша, «Засади наукового літературознавства». Друга, «Жанри ново­го письменства».
 
ISBN: 978-966-518-
Автор: Качуровський Ігор
Рік видання: 2008
Українська мова у ХХ сторіччі: історія лінгвоциду
У збірнику вміщено документи і матеріали, що стосуються мовної політики радянського керівництва на теренах України. Вони проливають світло на підступне втручання у внутрішній розвиток української мови, спрямоване на штучне зближення її з російською і знищення як незалежного мовного утворення. Розкривається специфіка лексикографічної, термінологічної й правописної практик радянського періоду, метою яких, починаючи з 30-х років, було поступове вилучення питомих рис української лексики, фразеології і навіть деяких словотвірних та граматичних форм і заміна їх кальками з російської мови. На базі корпусу документів і матеріалів укладено реєстр репресованої лексики. Працю призначено гуманітаріям - філологам, історикам, політологам, викладачам відповідних дисциплін, студентам, аспірантам і всім тим, кому не байдужа доля рідної мови.
 
ISBN: 978-966-518-314-1
Упорядник: Масенко Лариса
Рік видання: 2005
Мовна свідомість: структура, типологія, виховання
У книзі запропоновано визначення й окреслено структуру поняття «мовна свідомість». З’ясовано її роль як чинника мовної поведінки, запоруки мовної стійкості та мовного порядку в державі. На основі ціннісного критерію розроблено типологію рівнів мовної свідомості. Розглянуто засади, методи, канали й основний зміст мовного виховання громадян України.

Наголошено, що з огляду на глобалізацію піднесення мовної свідомості стає нині конче важливим і що майбутнє суспільство знань створює для цього найсприятливіші можливості.
 
ISBN: 978-966-518-595-6
Автор: Селігей Пилип
Рік видання: 2012
Ідеальна держава в Україні? Козацький проект 1710 року
На основі вивчення оригінального тексту "Пактів і конституцій законів і вольностей Війська Запорозького…" 1710 року автор доводить, що його творці спиралися на античну, пізньосередньовічну та ранньомодерну політико-правову традиції, використовуючи при цьому ідеї багатьох європейських мислителів
 
ISBN: 978-966-518-576-5
Автор: Чухліб Тарас
Рік видання: 2011
Храм Софії в символічному просторі Русі-України
Автор розглядає етнокреативну ідею, закодовану в символіці храму, та її міфологічне обґрунтування, що знаходить відлуння й нині, в час подальшої розбудови української держави та її духовного відродження
 
ISBN: 978-966-518-445-4
Автор: Демчук Руслана
Рік видання: 2008
Новини:
Рецензії:
 • «Генерика і архітектоніка» Ігоря Качуровського: очима філософа
  Ця праця становить собою ориґінальний погляд на мистецтво красного слова. Дві наріжні проблеми літературознавства — примітивно кажучи, «з чого робиться твір» і «як він робиться» — автор розв’язує завдяки історично-культурному контексту.
  09.01.2015
  Докладніше
 • Культурократія та бюрологія
  «Прикметою культурології є особливий статус деяких творів літератури і мистецтва, деяких культурних героїв та персонажів». Так розпочинається розділ «Естетичне несвідоме» з книжки «Загальна теорія культури», в якій зібрано матеріяли до лекцій з однойменного авторського курсу Олександра Івашини, читаного в Києво-Могилянській Академії.
  08.01.2015
  Докладніше
 • Дорослі клопоти підлітків
  Бути спостережливим, дізнаватися про довколишній світ якомога більше і аналізувати набуті знання. Мабуть, саме у цій науці, не передбаченій шкільною програмою, і полягає суть того, що ми називаємо «дорослішанням».
  08.01.2015
  Докладніше
 • Бісова душа, або Той іще скарб
  Книжка «Бісова душа, або Заклятий скарб» є тим, що можна відповідально назвати золотим взірцем запізнілого бароко підліткового козацького фентезі в українській літературі.
  14.11.2014
  Докладніше
Новинки:
 • Художні моделі абстрактного живопису в Україні 1980-2000 (Епістемологія креації)
  У монографії досліджено мистецькі платформи світоглядно-естетичного формотворення абстрактного живопису Укра­їни у період 1980–2000-х років, котрі ідентифікуються як локальні аналітичні моделі духовного розвитку. Детально роз­глянуто концептуальні передумови формування нових образотворчих змістів абстрактного малярства, які проаналізовано через типізацію історичних мистецьких проектів, що активізувалися на межі XIX–XX століть та поширювалися у простір мистецьких новацій майже до останньої чверті XX століття.
  ISBN: 978-966-518-628-1
  Рік видання: 2013
  140 грн
 • Підручник із журналістики
  У наш час журналістика стикається з усе суворішою критикою, зумовленою численнимипорушеннями і зловживаннями у цій сфері, що значно підриває її авторитет. Галузь переживає глибоку кризу і потребує встановлення орієнтирів, переосмислення критеріїв тапринципів роботи.Посібник з журналістики Іва Аньєса, вперше виданий 2002 року, став книгою, щовизначає ці принципи і критерії, пропонуючи правила та практичні поради щодо фаховоїроботи журналіста у друкованих виданнях та в Інтернеті. У посібнику докладно розглянутовесь спектр діяльності журналіста: пошук інформації, написання текстів, жанри журналістики,ілюстрації та створення макетів. У доступному викладі та спираючись на приклади, авторподає методику журналістики, яка є підґрунтям роботи та умовою успіху в галузі.До оновленого та доповненого видання (за підтримки Вищої школи журналістики м. Лілль (Франція)) увійшли нові розділи, присвячені деонтології та журналістиці в Інтернеті,останній – з урахуванням усіх змін, що відбулися під впливом цього нового виду медіа.Посібник укладено згідно з принципами доступності, точності, педагогічності матеріалу.Видання адресується передусім журналістам та іншим працівникам ЗМІ, студентам тавикладачам факультетів журналістики, а також усім, хто цікавиться інформацією, написаннямінформаційних текстів та журналістською практикою.
  ISBN: 978-966-518-579-6
  Автор: Аньєс Ів
  Рік видання: 2013
  90 грн
 • Спогади
  Спогади видатної української жінки-історика Наталії Полонської-Василенко, що охопили період від кінця ХІХ ст. до середини ХХ ст.
  ISBN: 978-966-518-573-4
  Рік видання: 2011
  100 грн
 • Суржик: між мовою і «язиком»
  У книжці висвітлено історію виникнення, поширення й сучасного побутування мішаних українсько-російських форм усного мовлення, відомих під назвою суржик. Як специфічне явище мовного життя України суржик розглянуто не тільки в мовознавчому, а й соціокультурному та психолінгвістичному аспектах.

  Книжка призначена для студентів-філологів, викладачів вищої школи і вчителів української мови, але вона може зацікавити й ширшу аудиторію.
  ISBN: 978-966-518-558-1
  Рік видання: 2011
  35 грн