Головна » Автори » Шалагінов Борис

Шалагінов Борис

Шалагінов Борис
Відомий германіст,  літературознавець і дослідник як відомих, так і незвіданих естетичних феноменів. Випускник романо-германського відділення Московського державного університету ім. М. В. Ломоносова (1966 р.) – зумів розвідати й осягнути потаємні глибини германістики, розпочавши свої наукові розробки із захисту кандидатської дисертації, присвяченої творчості Ріхарда Вагнера («Драматургія Ріхарда Ваґнера 1840 років [особливості творчого методу]» (1973)). Сьогодні він доктор філологічних наук, професор Національного університету «Києво-Могилянська академія». У його науковому доробку: монографії «Німецька література Х-XVIII ст.» (1999); «Естетика Й.В. Ґете: Дослідження» (2002);  «Фауст Й. В. Ґете: Містерія, міф, утопія (До проблеми духовної сутності людини в німецькій літературі на рубежі XVIII-XIX ст.)» (2002);   «Шлях Ґете: життя, філософія, творчість» (2003); підручник «Зарубіжна література від античності до початку ХІХ сторіччя: історико-естетичний нарис» (2004, 2007, 2013); «Романтичний словник: До історії понять і термінів раннього німецького романтизму» (2010); «Німецький романтизм і містичне» (2011); «Урок літератури: методичні нотатки літературознавця» (2013), низка статей, присвячених періоду німецького романтизму і таким класикам, як: Новаліс, Гельдерлін, Шлеґель, Гофман, Гейне, Тік, Шиллер та ін. Автор літературного перекладу: Людвіґ Тік. «Кіт у чоботях» («Всесвіт», 2009, №7-8).

Указом Президента України від 15.05.2015 за вагомий особистий внесок у розвиток вітчизняної науки, зміцнення науково-технічного потенціалу України, багаторічну сумлінну працю та високий професіоналізм присвоєно почесне звання «Заслужений діяч науки і техніки України».

Наукові монографії:
  • «"Фауст" Й. В. Гете: Містерія. Міф. Утопія (До проблеми духовної сутності людини в німецькій літературі на рубежі 18—19 ст.)» (2002)
  • «Естетика Й. В. Гете» (2002) «Шлях Гете: Життя. Філософія. Творчість» (2003)
  • «Романтичний словник: До історії понять і термінів раннього німецького романтизму» (2010)
  • «Зарубіжна література від античності до початку ХІХ століття: Історико-естетичний нарис» (2004, 2007, 2013)
Наукові дослідження:
  • «Німецька література Х—ХVIIІ ст.» (1999)
  • «Німецький романтизм і містичне» (2011)
Автор численних статей про німецьку філософію, літературу та культуру ХVII—ХІХ ст.

Автор статей про шкільну методику зарубіжної літератури. Представляє дослідницький напрям філософського літературознавства.

Рецензії