Головна » автори » Шалагінов Борис

Шалагінов Борис

Шалагінов Борис
Шалагінов Борис Борисович (21 травня 1944 р.) – відомий германіст,  літературознавець і дослідник як відомих, так і незвіданих естетичних феноменів. Випускник романо-германського відділення Московського державного університету ім. М. В. Ломоносова (1966 р.) – зумів розвідати й осягнути потаємні глибини германістики, розпочавши свої наукові розробки із захисту кандидатської дисертації, присвяченої творчості Ріхарда Вагнера («Драматургія Ріхарда Ваґнера 1840 років [особливості творчого методу]» (1973)). 

Сьогодні він доктор філологічних наук, професор Національного університету «Києво-Могилянська академія». У його науковому доробку: монографії «Німецька література Х-XVIII ст.» (1999); «Естетика Й.В. Ґете: Дослідження» (2002);  «Фауст Й. В. Ґете: Містерія, міф, утопія (До проблеми духовної сутності людини в німецькій літературі на рубежі XVIII-XIX ст.)» (2002);   «Шлях Ґете: життя, філософія, творчість» (2003); підручник «Зарубіжна література від античності до початку ХІХ сторіччя: історико-естетичний нарис» (2004, 2007, 2013); «Романтичний словник: До історії понять і термінів раннього німецького романтизму» (2010); «Німецький романтизм і містичне» (2011); «Урок літератури: методичні нотатки літературознавця» (2013), низка статей, присвячених періоду німецького романтизму і таким класикам, як: Новаліс, Гельдерлін, Шлеґель, Гофман, Гейне, Тік, Шиллер та ін. Автор літературного перекладу: Людвіґ Тік. «Кіт у чоботях» («Всесвіт», 2009, №7-8).

Рецензії