Математика, природничі та комп'ютерні науки

Головна » Каталог » Математика, природничі та комп'ютерні науки купити книги
 • Гірництво в історії цивілізації
  Через призму історії гірництва розглядається історію людства, становлення цивілізованого суспільства, розвиток техніки, економіки, промисловості, науки та культури.
  ISBN: 978-966-518-690-8
  Рік видання: 2016
 • Математика. Збірник тестових завдань для абітурієнтів. Навчально-методичне видання
  Даний збірник тестовий завдань зорієнтований, в основному, на сучасного абітурієнта, який прагне самостійно повторити шкільний курс математики.
  ISBN: 978-966-518-
  Рік видання: 2006
 • Практикум з мови програмування Сі
  Головна задача посібника — висвітлення основних прийомів і методів конструювання ефективних програм у мові Сі.
  ISBN: 987-966-518-543-7
  Рік видання: 2010
 • Історія гірництва
  Книга проф. Геннадія Гайко і проф. Володимира Білецького «Історія гірництва» (540 стор., понад 800 ілюстр., 492 джерел) вперше системно, у хронологічній послідовності розкриває основні етапи світової історії гірництва, починаючи від кам’яної доби і до початку індустріальної епохи.
  ISBN: 978-966-310-308-2
  Рік видання: 2013
 • Паранормальные явления: попытка осознания
  У книзі пояснено природу і механізми здійснення таких феноменів як телепатія, телекінез, гіпноз, телепортація та ін.
  ISBN: 978-966-518-617-5
  Рік видання: 2013
 • Дискретна математика. Вибрані питання
  У посібнику розглядаються основні поняття теорії множин та відношень, загальної алгебри, математичної логіки і теорії алгоритмів. Зокрема, описуються алгебри множин і відношень, алгебра булевих функцій і графічне представлення булевих функцій у вигляді упорядкованих бінарних діаграм розв’язків, а також найважливіші застосування цього представлення для задання відношень, графів, скінченних автоматів тощо. Представлені формальні логічні мови (логіка висловлювань, лінійна темпоральна логіка та логіка предикатів першого порядку), основні методи перевірки виконуваності формул в цих мовах та метод резолюцій із уніфікацією. Розглянуто основні поняття теорії складності обчислень за Тьюрингом та основні класи складності обчислень, а також описано такі моделі обчислень, як НАМ і РКАМ (для оцінки послідовних та паралельних алгоритмів). У останніх розділах розглядаються методи аналізу мереж Петрі.
  Навчальний посібник призначено для студентів старших курсів вищих навчальних закладів та аспірантів, які навчаються за напрямком «Комп’ютерні науки».
  ISBN: 978-966-518-432-4
  Рік видання: 2007
 • Інформаційні системи і структури даних
  У посібнику викладено лекційний матеріал нормативної навчальної дисципліни «Інформаційні системи і структури даних» для ознайомлення студентів із методами ведення даних у повнотекстових і документних базах та організації інформаційно-пошукових систем.
  ISBN: 978-966-518-393-1
  Рік видання: 2007
 • Методи експериментальної гематології
  У навчально-методичному посібнику представлено сучасні гематологічні методичні підходи, які дозволяють дати морфологічну оцінку клітинам крові. Поряд з класичними методами кількісного і якісного аналізу елементів гемопоезу показано способи визначення антигенної активності гемопоетичних клітин, культивування кровотворних клітин-попередників, методи дослідження стовбурових клітин in vitro та in vivo. Посібник призначено для студентів біологічного профілю, наукових співробітників, фахівців лабораторної справи.
  ISBN: 978-966-518-373-7
  Рік видання: 2006
 • Генетичний аналіз
  Зміст посібника визначається програмою курсу «Загальна генетика» як першого з трьох частин, на які поділяється курс генетики у практиці її викладання в світі: трансмісивна, молекулярна та популяційна.
  ISBN: 978-966-518-544-4
  Рік видання: 2010
 • Основи комп`ютерних алгоритмів
  Монографію присвячено розгляду питань конструктивної алгоритміки в інформатиці. У книзі розглядаються основні методи побудови алгоритмів: пошук на графах, "розділяй і пануй", жадібний метод, динамічне програмування, бектрекінг гілок і границь, символьні обчислення, використання евристик. Особливістю книги є цілісність викладення матеріалу. Воно починається з теоретичного огляду, опису, характеристики та аналізу особливостей алгоритмів розв'язку задачі і завершується створенням програм реалізації відповідних алгоритмів на Паскалі. Книгу адресовано студентам і аспірантам, спеціалістам і науковцям спеціалізацій "прикладна математика" та "комп'ютерні науки".
  ISBN: 978-966-518-193-9
  Рік видання: 2003
1 2