Головна » Автори » Боднарчук Юрій

Бондарчук Юрій Вікторович

Боднарчук Юрій
Доктор фiзико-математичних наук, професор, завiдувач кафедри математики Нацiонального унiверситету «Києво-Могилянська академiя». Професор Ю. В. Боднарчук є автором понад 40 наукових праць, багатьох науково-методичних розробок, серед яких навчальнi посiбники з лiнiйної алгебри та аналiтичної геометрiї, дискретної математики, математичної логiки та теорiї алгоритмiв, вищої математики. За посiбник «Основи дискретної математики» (у спiвавторствi з Б.В.Олiйник) Юрiй Вiкторович отримав премiю iменi Петра Могили (2009 р.).

Праці:
  • Бондарчук Ю., Олійник Б. Лінійна алгебра та аналітична геометрія. – К.: Вид. дім «Києво-Могилянська академія», 2010. – 175 с.
  • Бондарчук Ю., Олійник Б. Основи дискретної математики. – К.: Вид. дім «Києво-Могилянська академія», 2009. – 160 с.
  • Основи дискретної математики
    У посібнику викладено основні поняття дискретної математики в обсязі, передбаченому навчальними програмами з дискретної математики для студентів-інформатиків. Представлено елементи математичної логіки, рекурентні співвідношення, елементи теорії множин, основи комбінаторики та теорії графів. Матеріал, що викладається, базується лише на шкільних курсах математики та інформатики. Кожен розділ посібника містить добірку задач, розв’язання яких сприятиме кращому засвоєнню теоретичного матеріалу. Книжку призначено для студентів перших курсів вищих навчальних закладів, що навчаються за напрямом «Інформатика» й вивчають дисципліну «Дискретна математика».
    ISBN: 978-966-518-484-3
    Рік видання: 2009