Психологія і соціальна робота

Головна » Каталог » Психологія і соціальна робота купити книги
Рік видання:
Сортувати:
 • Системне мислення: формування і розвиток
  У навчальному посібнику узагальнено понад тридцятилітній досвід авторів зі створення технології формування системного мислення в процесі навчальної діяльності
  ISBN: 978-966-518-770-7
  Рік видання: 2020
 • Українське диво: від депресії до соціального оптимізму
  На основі узагальнення отриманих даних та закономірно очікуваних стрибкоподібних якісних змін у суспільній свідомості, сформульовано оптимістичний прогноз найближчого розвитку України.
  ISBN: 978-966-518-756-1
  Рік видання: 2019
 • Соціальні класи в сучасних суспільствах: евристичний потенціал класового аналізу
  У монографії обґрунтовується евристичний потенціал класового аналізу в поясненні соціальних нерівностей у сучасних суспільствах, в тому числі в українському.
  ISBN: 978-966-02-8633-7
  Рік видання: 2019
 • Час племен. Занепад індивідуалізму у постмодерному суспільстві
  Книга «Час племен» описує соціальні трансформації, притаманні постмодернізму. Автор зосереджується на племінній атмосфері, яка помітно зростає у суспільстві на нових засадах. Логіка ідентичності (сексуальна, політична, професійна) викристалізовується у процесі ототожнення індивіда з групою, почуттями, режимом.
  ISBN: 978-966-518-744-8
  Рік видання: 2018
 • Методи опитування***
  Книга присвячена методам опитування в соціологічних, демографічних, маркетингових та будь-яких інших дослідженнях
  ISBN: 978-966-518-721-9
  Рік видання: 2017
 • Психологія вербальної уяви: функціонально-системний підхід
  Монографія присвячена теоретико-методологічному дослідженню феномену уяви як проблеми сучасної психологічної науки
  ISBN: 978-966-518-710-3
  Рік видання: 2016
 • Класичні експерименти в психології***
  У книзі йдеться про експериментальні дослідження, проведені у психології за останнє сторіччя, які змінили знання про людську поведінку. Переважна більшість із представлених у посібнику досліджень за загальним визначенням професійних психологів є класичними експериментами.
  ISBN: 978-966-518-513-0
  Рік видання: 2010
 • Педагогіка свободи: етика, демократія і громадянська мужність
  Цей твір всесвітньо відомого педагога, філософа і громадського діяча Пауло Фрейре є логічним завершенням його своєрідної трилогії, започаткованої книгами «Педагогіка пригноблених» та «Педагогіка надії». У «Педагогіці свободи» автор подає свої погляди на професію вчителя в гуманістичній освіті, модель якої він детально змалював у попередніх працях. Читач знайде тут філософське осмислення способів пізнання людиною світу й відповідні міркування стосовно побудови навчального процесу.
  Видано за підтримки Міжнародного фонду "Відродження".
  ISBN: 978-966-518-521-Х
  Рік видання: 2004
 • Інформаційне забезпечення соціальної сфери. Методичний посібник до курсу
  У збірці подано матеріали, які допомагають студентам магістерської програми опанувати курс «Інформаційне забезпечення соціальної сфери». Представлено програму, робочий тематичний план та основні вимоги до знань студентів. Подано питання для дискусії, контрольні питання та завдання до занять. Вагоме місце в посібнику відведено викладу матеріалу лекційних та семінарських занять, які дають уявлення про основні складові інформаційної діяльності. Методичні матеріали призначено для студентів та викладачів, а також тих, хто цікавиться налагодженням ефективної інформаційної роботи в організаціях та закладах соціальної сфери.
  ISBN: 978-966-518-286-3
  Рік видання: 2007
 • Робота в громаді: практика й політика
  У книзі узагальнено світовий та український досвід роботи в громаді, наведено приклади практичної діяльності та описано інструменти для оцінювання стану громади, її ресурсів та потреб, форми залучення та активізації членів громади. Видання розраховане передовсім на студентів, які опановують фах соціального працівника та вивчають курс «Соціальна робота в громаді», а також буде цікавим практикам соціальної роботи, адміністраторам державних і недержавних соціальних служб та представникам органів місцевого самоврядування.
  ISBN: 978-966-518-256-0
  Рік видання: 2004
1 2