Право

Головна » Каталог » Право купити книги
 • Голодомор 1932-1933 років в Україні як злочин геноциду згідно з міжнародним правом
  Спільний проект Кафедри міжнародного права і Центра міжнародного захисту прав людини Національного університету «Києво-Могилянська академія», де зібрано наукові праці українською та російською мовами викладачв і студентів НаУКМА, а також американських правників — дослідників Голодомору 1932-1933 років в Україні.
  ISBN: 978-966-518-701-1
  Рік видання: 2016
 • Верховенство права: історія, політика, теорія
  Верховенство права – найважливіший політичний ідеал сьогодення, однак існує чимало хибних уявлень про його сутність і механізми реалізації. У цій книжці розглядаються історичні, політичні й теоретичні аспекти ідеї верховенства права починаючи від Давньої Греції і Риму та Середньовіччя, висвітлюється роль, яку верховенство права відграє у лібералізмі та ліберальних політичних системах. Браян Таманага знайомить із консервативними поглядами на верховенство права, представники яких попереджають про його занепад, і пропонують своє пояснення того, чому радикальні ліві цьому занепаду сприяли. Автор аналізує два головних напрями інтелектуальної традиції верховенства права, зупиняючись на перевагах і слабких сторонах кожного з них. Верховенство права тлумачитьсь також і у глобальному вимірі універсальності та загальнолюдського значення цього ідеалу.
  ISBN: 978-966-518-406-5
  Рік видання: 2007
 • Практикум із правової статистики
  У практикумі, написаному відповідно до діючої програми курсу «Правова статистика», розглядаються основні поняття і категорії правової статистики, статистичне спостереження, зведення і групування даних, абсолютні, відносні та середні величини, показники варіації, ряди динаміки, індекси, вибіркове спостереження, дисперсійний і кореляційний аналіз, табличний і графічний метод та ін. У посібнику наведено приклади розв’язання типових задач за всіма темами програми курсу «Правова статистика». Розв’язання однотипних задач розраховане на використання їх для проведення практичних занять в аудиторії, виконання курсових і контрольних робіт. Наприкінці практикуму вміщено додатки, основні математико-статистичні таблиці, індивідуальні завдання студентам (по 30 варіантів до найважливіших типових задач) та список рекомендованої літератури. Для студентів юридичних вузів і факультетів, викладачів та науковців, а також працівників правоохоронних органів.
  ISBN: 978-966-518-352-4
  Рік видання: 2006
 • Конституційна справедливість. Ліберальна теорія верховенства права
  У книзі оксфордський професор права Т.Р.С. Аллан детально аналізує механізми функціонування судової системи у відкритому суспільстві та наголошує на ролі чесного судочинства для демократичного суспільного ладу.
  ISBN: 978-966-518-547-7
  Рік видання: 2008