Про головне:
Сучасні інформаційні війни
Сучасні інформаційні війни – це квазі-агресивний інструментарій мирного життя, а не лише збройного конфлікту між державами. І постійний розвиток інформаційного простору продукує нові можливості для застосування цього інструментарію. Поява інтернету здійняла його до нових висот.
 
ISBN: 978-966-518-674-8
Автор: Почепцов Георгій
Рік видання: 2015
Довідник із граматики латинської мови
Розглянуто питання фонетики, морфології, синтаксису латинської мови. Викладено найважливіші правила латинського віршування. Наведено морфологічний покажчик, а також відомості про римський календар.
 
ISBN: 978-966-518-441-6
Автор: Литвинов Володимир
Рік видання: 2007
Історія ГУЛАГу
«Історія ГУЛАГу» (Пулітцерівська премія 2004 р.) - перша систематична праця, присвячена хронології, причинам та наслідкам розвитку репресивного апарату Радянського Союзу й системи концентраційних таборів як його складової.
 
ISBN: 978-966-518-552-9
Автор: Епплбом Енн
Рік видання: 2010
Історія українського козацтва. Нариси у двох томах
Через сто років після появи грунтовних праць з історії української козаччини Михайла Грушевського та Дмитра Яворницького сучасні українські історики на основі новознайдених документів і матеріалів та досягнень новітньої історичної науки створили узагальнений образ українського козацтва.
 
ISBN: 978-966-518-582-6
Автор: Смолій Валерій
Рік видання: 2009
Геноциди Сталіна
Основна мета книжки «Геноциди Сталіна», за словами її автора, відомого американського історика, професора Нормана М. Наймарка, — «обґрунтувати кваліфікацію Сталінових масових убивств як геноциду»
 
ISBN: 978-966-518-565-9
Автор: Наймарк Норман М.
Рік видання: 2011
Друга польсько-українська війна 1942-1947
Книга розповідає про малодосліджену сторінку історії — польсько-українську війну 1942-1947 років. На базі широкого кола архівних документів, зокрема, раніше не доступних, автор розглядає причини, перебіг і наслідки довготривалого конфлікту між українцями та поляками на теренах сучасних Західної України та Східної Польщі.
 
ISBN: 978-966-518-600-7
Автор: В`ятрович Володимир
Рік видання: 2012
З історії незакінченої війни
У книзі вибраних есе і розвідок Юрія Шевельова – найвидатнішого українського гуманітарія ХХ століття, славіста зі світовим ім'ям – автор постає передусім як політичний мислитель, блискучий аналітик своєї доби. Ця збірка є хронікою вивільнення непересічної особистості з випарів найядучішої системи радянського тоталітаризму, історія особистого вибору позиції інтелектуального опору в епоху пристосуванства, поєднана з проникливим аналізом колективної долі українців в імперській системі всеохопної соціальної й національної уніфікації та державного терору.

До збірки ввійшли есе й розвідки Ю. Шевельова, написані впродовж тривалого часу – від 1940-х років, початків його еміграційного життя на Заході, до 1990-х, коли ім'я і творчий доробок автора стали відомими в Україні. Культурологічну й політологічну тематику останніх його розвідок, опублікованих уже на батьківщині, можна загально окреслити підзаголовком одного з есе, хоча й присвяченого іншій країні, - «Незалежність – і що завтра?». Видання розраховане на широке коло читачів.
 
ISBN: 978-966-518-519-2
Автор: Шевельов Юрій
Рік видання: 2009
Дифузія інновацій. Серія «Бібліотека журналіста»*
АКЦІЯ «Книга у ПОДАРУНОК»*

Класичну працю одного з провідних дослідників інновацій присвчено широкому колу питань, пов'язаних із поширенням нових ідей у суспільстві: від історії становлення цього міждисциплінарного напряму до закономірностей прийняття індивідуальних рішень і впровадження інновацій в організаціях.
 
ISBN: 978-966-518-527-7
Автор: Роджерс Еверетт
Рік видання: 2009
Новини:
Рецензії:
Новинки: