Про головне:
Підходи до класового аналізу
У книзі викладено теоретичні основи шести альтернативних підходів класового аналізу в сучасній соціології
 
ISBN: 978-966-02-8823-2
Автор: Ерік Олін Райт
Рік видання: 2019
Біохімія води. Біотехнологія води
У автомонографії наведено розгорнуті біологічні аномалії води, біосинтез окремих молекул води тощо
 
ISBN: 978–966–518–762–2
Автор: Гвоздяк Петро
Рік видання: 2019
Сучасна українська літературна мова. Морфеміка. Словотвір. Морфологія
У підручнику системно викладено матеріал із трьох розділів граматики сучасної української літературної мови – морфеміки, словотвору та морфології
 
ISBN: 978-966-2410-99-0
Автор: Лаврінець Олена
Рік видання: 2019
Українська мова в українській школі на початку XXI століття: соціолінгвістичні нариси
У монографії здійснено комплексний аналіз мовної ситуації в сучасній українській школі, конфігурацію якої визначає формальна та фактична взаємодія української мови як державної з російською та іншими мовами національних меншин, а також мовами, які вивчають як іноземні.
 
ISBN: 978-966-518-759-000
Автор: Данилевська Оксана
Рік видання: 2019
Суржик: між мовою і язиком
Історія виникнення, поширення й сучасного побутування змішаних українсько-російських форм усного мовлення, відомих під назвою «суржик».
 
ISBN: 978-966-518-759-2
Автор: Масенко Лариса
Рік видання: 2019
Путівник із маркетингу
Навчальний посібник. Концептуальні, теоретичні та методичні положення сучасного маркетингу та зміст його основних складових
 
ISBN: 978-966-518-750-9
Автор: Ковшова Ірина
Рік видання: 2019
Українське диво: від депресії до соціального оптимізму
На основі узагальнення отриманих даних та закономірно очікуваних стрибкоподібних якісних змін у суспільній свідомості, сформульовано оптимістичний прогноз найближчого розвитку України.
 
ISBN: 978-966-518-756-1
Автор: Афонін Едуард
Рік видання: 2019
Сучасна українська лінгводидактика: норми в термінології і мовна практика фахівців
У монографії визначено тенденції в розвиткові української лінгводидактики початку ХХІ ст., проаналізовано лінгводидактичну термінологію з лексико-семантичного, граматичного і стилістичного поглядів.
 
ISBN: 978-966-518-755-4
Автор: Омельчук Сергій
Рік видання: 2019
Масові комунікації
Друге видання підручника С. Квіта «Масові комунікації» зосереджується на вивченні медіагалузі із залученням найновішого західного та українського досвіду. Зокрема розглядаються різноманітні теорії масових комунікацій, методи медіадосліджень.
 
ISBN: 978-966-518-752-3
Автор: Квіт Сергій
Рік видання: 2018
Соціальні класи в сучасних суспільствах: евристичний потенціал класового аналізу
У монографії обґрунтовується евристичний потенціал класового аналізу в поясненні соціальних нерівностей у сучасних суспільствах, в тому числі в українському.
 
ISBN: 978-966-02-8633-7
Автор: Симончук Олена
Рік видання: 2019
Час племен. Занепад індивідуалізму у постмодерному суспільстві
Книга «Час племен» описує соціальні трансформації, притаманні постмодернізму. Автор зосереджується на племінній атмосфері, яка помітно зростає у суспільстві на нових засадах. Логіка ідентичності (сексуальна, політична, професійна) викристалізовується у процесі ототожнення індивіда з групою, почуттями, режимом.
 
ISBN: 978-966-518-744-8
Автор: Маффесолі Мішель
Рік видання: 2018
KUCHMAGATE: За лаштунками касетного скандалу***
Захоплююче автобіографічне оповідання та водночас документальний політичний детектив, присвячений зникненню журналіста Георгія Гонгадзе та оприлюдненню таємних записів розмов Президента Кучми.
 
ISBN: 978-966-518-748-6
Автор: Цвіль Володимир
Рік видання: 2018
Сакральна ангіопластика Руси-України***
Книга присвячена дослідженню сакральної ангіопластики, парадигмою якої є Господня чаша, запроваджена у християнському богослужінні Христом Небесним Літургом.
 
ISBN: 978-966-518-672-4
Автор: Боньковська Софія
Рік видання: 2014
Про богів та людей
Дві праці знаного литовсько-французького лінгвіста, фольклориста й літературознавця Альґірдаса Юлюса Греймаса під однією обкладинкою — «Про богів та людей» та «У пошуках народної пам’яті». Це праця з реконструкції цілісної міфологічної картини світу стародавніх литовців.
 
ISBN: 978-966-518-751-6
Автор: Греймас Альґірдас Юлюс
Рік видання: 2019
Дитя песиголовців
«Дитя песиголовців» – довгоочікуване продовження роману «Порох із драконових кісток», книга ілюстрована художником Олександром Проданом.
 
ISBN: 978-966-518-739-4
Автор: Арєнєв Володимир
Рік видання: 2018
Методи опитування
Книга присвячена методам опитування в соціологічних, демографічних, маркетингових та будь-яких інших дослідженнях
 
ISBN: 978-966-518-721-9
Автор: Паніотто Володимир
Рік видання: 2017
Гетьман Руїни. Іван Брюховецький та Москва
Книга розповідає про одну з головних дійових осіб української історії часів так званої Руїни – лівобережного гетьмана в 1663–1668 роках Івана Брюховецького. Перша книга з серії «Міжнародна історія України».
 
ISBN: 978-966-518-711-0
Автор: Горобець Віктор
Рік видання: 2017
Військо Карла ХІІ на півночі України
Маловідомі сторінки історії походу війська Карла ХІІ у 1708–1709 рр. на терени України, його бої з армією Петра І, союз шведського короля із мазепинцями.
 
ISBN: 978-966-518-724-0
Автор: Павленко Сергій
Рік видання: 2017
Невідомий Кандинський***
Книга про маловідомі факти з життя видатного художника й мислителя Василя Кандинського.
 
ISBN: 978-966-518-719-6
Автор: Цвіль Володимир
Рік видання: 2017
Київська духовна академія в іменах: 1819–1924 2 томи***
Енциклопедія «Київська духовна академія в іменах: 1819–1924» містить понад 600 біографічних статей. Присвячено 400-літтю Києво-Могилянської академії
 
ISBN: 978-966-518-715-8
Упорядник: Ткачук Марина
Рік видання: 2017
Новини:
Новинки: