Про головне:
Американське літературознавство
Огляд американського літературознавства в ХХ столітті, аналіз основних парадигм новітньої американської критики (Нова критика, фемінізм, неомарксизм, постмодернізм)
 
ISBN: 966-518-386-9
Автор: Фізер Іван
Рік видання: 2006
Київ наприкінці XV – у першій половині XVII століття. Міська влада і самоврядування
Вперше в сучасній українській історіографії на підставі маловідомих, унікальних джерел із архівів України, Польщі, Росії, Білорусі висвітлюються різні сфери її життєдіяльності в період з кінця XV до середини XVIIст.
 
ISBN: 978-966-518-450-8
Автор: Білоус Наталія
Рік видання: 2008
Українська інтелігенція на Соловках. Недостріляні
Семен Підгайний (1907-1965) – відомий публіцист, історик, громадсько-політичний діяч української діаспори. Колишній в’язень соловецьких концтаборів, у боротьбі проти геноциду рідного народу він був сподвижником Івана Багряного, одним з організаторів УРДП. До книжки ввійшли його твори: «Українська інтелігенція на Соловках» та «Недостріляні» (у двох частинах). Написані правдиво й майстерно, ці твори викривають злочинну політику кремлівських авантюристів у побудові «комуністичного раю», що обернулося справжнім пеклом для багатьох націй. У книзі подано імена й прізвища реальних людей, котрі загинули від рук узурпаторів. Видання в Україні здійснене вперше і розраховане на всіх, кому не байдужа доля рідного народу.
 
ISBN: 978-966-518-443-0
Упорядник: Підгайний Семен
Рік видання: 2008
Художні моделі абстрактного живопису в Україні 1980-2000 (Епістемологія креації)
У монографії досліджено мистецькі платформи світоглядно-естетичного формотворення абстрактного живопису Укра­їни у період 1980–2000-х років, котрі ідентифікуються як локальні аналітичні моделі духовного розвитку. Детально роз­глянуто концептуальні передумови формування нових образотворчих змістів абстрактного малярства, які проаналізовано через типізацію історичних мистецьких проектів, що активізувалися на межі XIX–XX століть та поширювалися у простір мистецьких новацій майже до останньої чверті XX століття.
 
ISBN: 978-966-518-628-1
Автор: Павельчук Іва
Рік видання: 2013
Віленський договір 1656 року. Східноєвропейська криза і Україна у середині XVII століття
Матеріали книги основані на російських, польсько-литовських та австрійських звітах і щоденниках учасників перемовин, а також простежується, як розвивалися події під час укладення Віленського договору.
 
ISBN: 978-966-518-559-8
Автор: Федорук Ярослав
Рік видання: 2011
Листя землі. Роман. Двотомник
Перед нами — правдива, чесна і багато в чім незвична для читача книга, бо замислювалася вона автором як своєрідна українська Книга буття. Книга про долю поколінь, які стали творцями і жертвами незнаного досі в історії за його масштабами і глибиною соціального досліду.
 
ISBN: 978-966-518-528-4
Автор: Дрозд Володимир
Рік видання: 2012
Історія українського козацтва. Нариси у двох томах
АКЦІЙНА ЦІНА ЗА І—IІ ТОМ

Через сто років після появи грунтовних праць з історії української козаччини Михайла Грушевського та Дмитра Яворницького сучасні українські історики на основі новознайдених документів і матеріалів та досягнень новітньої історичної науки створили узагальнений образ українського козацтва.
 
ISBN: 978-966-518-582-6
Автор: Смолій Валерій
Рік видання: 2009
Річ Посполита двох народів і Україна. Дипломатичні відносини 1648-1659
Праця професора Анджея Перналя є результатом багаторічного дослідження дипломатичних відносин між Річчю Посполитою та Україною за часів Богдана Хмельницького й Івана Виговського і являє собою значний внесок як до історіографії історії України, так і до вивчення історії Польщі.
 
ISBN: 978-966-518-598-7
Автор: Перналь Анджей Борислав
Рік видання: 2013
Українська мова у ХХ сторіччі: історія лінгвоциду
У збірнику вміщено документи і матеріали, що стосуються мовної політики радянського керівництва на теренах України. Вони проливають світло на підступне втручання у внутрішній розвиток української мови, спрямоване на штучне зближення її з російською і знищення як незалежного мовного утворення. Розкривається специфіка лексикографічної, термінологічної й правописної практик радянського періоду, метою яких, починаючи з 30-х років, було поступове вилучення питомих рис української лексики, фразеології і навіть деяких словотвірних та граматичних форм і заміна їх кальками з російської мови. На базі корпусу документів і матеріалів укладено реєстр репресованої лексики. Працю призначено гуманітаріям - філологам, історикам, політологам, викладачам відповідних дисциплін, студентам, аспірантам і всім тим, кому не байдужа доля рідної мови.
 
ISBN: 978-966-518-314-1
Упорядник: Масенко Лариса
Рік видання: 2005
Мовна свідомість: структура, типологія, виховання
У книзі запропоновано визначення й окреслено структуру поняття «мовна свідомість». З’ясовано її роль як чинника мовної поведінки, запоруки мовної стійкості та мовного порядку в державі. На основі ціннісного критерію розроблено типологію рівнів мовної свідомості. Розглянуто засади, методи, канали й основний зміст мовного виховання громадян України.

Наголошено, що з огляду на глобалізацію піднесення мовної свідомості стає нині конче важливим і що майбутнє суспільство знань створює для цього найсприятливіші можливості.
 
ISBN: 978-966-518-595-6
Автор: Селігей Пилип
Рік видання: 2012
Новини:
Рецензії:
 • «Генерика і архітектоніка» Ігоря Качуровського: очима філософа
  Ця праця становить собою ориґінальний погляд на мистецтво красного слова. Дві наріжні проблеми літературознавства — примітивно кажучи, «з чого робиться твір» і «як він робиться» — автор розв’язує завдяки історично-культурному контексту.
  09.01.2015
  Докладніше
 • Культурократія та бюрологія
  «Прикметою культурології є особливий статус деяких творів літератури і мистецтва, деяких культурних героїв та персонажів». Так розпочинається розділ «Естетичне несвідоме» з книжки «Загальна теорія культури», в якій зібрано матеріяли до лекцій з однойменного авторського курсу Олександра Івашини, читаного в Києво-Могилянській Академії.
  08.01.2015
  Докладніше
 • Дорослі клопоти підлітків
  Бути спостережливим, дізнаватися про довколишній світ якомога більше і аналізувати набуті знання. Мабуть, саме у цій науці, не передбаченій шкільною програмою, і полягає суть того, що ми називаємо «дорослішанням».
  08.01.2015
  Докладніше
 • Бісова душа, або Той іще скарб
  Книжка «Бісова душа, або Заклятий скарб» є тим, що можна відповідально назвати золотим взірцем запізнілого бароко підліткового козацького фентезі в українській літературі.
  14.11.2014
  Докладніше
Новинки:
 • КОМПЛЕКТ ФІЛОЛОГА
  Адресовано учителям української мови та літератури, учням 5-11 класів, усім, хто вивчає українську мову.
  Видання рекомендовано Міністерством освіти і науки України.
  ISBN: 978-966-518-
  Рік видання: 0
  100 грн
 • Історія ГУЛАГу
  «Історія ГУЛАГу» (Пулітцерівська премія 2004 р.) - перша систематична праця, присвячена хронології, причинам та наслідкам розвитку репресивного апарату Радянського Союзу й системи концентраційних таборів як його складової.
  ISBN: 978-966-518-552-9
  Рік видання: 2010
  70 грн
 • З історії незакінченої війни
  У книзі вибраних есе і розвідок Юрія Шевельова – найвидатнішого українського гуманітарія ХХ століття, славіста зі світовим ім'ям – автор постає передусім як політичний мислитель, блискучий аналітик своєї доби. Ця збірка є хронікою вивільнення непересічної особистості з випарів найядучішої системи радянського тоталітаризму, історія особистого вибору позиції інтелектуального опору в епоху пристосуванства, поєднана з проникливим аналізом колективної долі українців в імперській системі всеохопної соціальної й національної уніфікації та державного терору.

  До збірки ввійшли есе й розвідки Ю. Шевельова, написані впродовж тривалого часу – від 1940-х років, початків його еміграційного життя на Заході, до 1990-х, коли ім'я і творчий доробок автора стали відомими в Україні. Культурологічну й політологічну тематику останніх його розвідок, опублікованих уже на батьківщині, можна загально окреслити підзаголовком одного з есе, хоча й присвяченого іншій країні, - «Незалежність – і що завтра?». Видання розраховане на широке коло читачів.
  ISBN: 978-966-518-519-2
  Рік видання: 2009
  70 грн
 • Дифузія інновацій. Серія «Бібліотека журналіста»
  Класичну працю одного з провідних дослідників інновацій присвчено широкому колу питань, пов'язаних із поширенням нових ідей у суспільстві: від історії становлення цього міждисциплінарного напряму до закономірностей прийняття індивідуальних рішень і впровадження інновацій в організаціях. Автор також розглядає складники й етапи процесу дифузії інновацій, роль агентів змін та критичної маси, різноманітні типи, властивості й наслідки інновацій, наводить численні конкретні приклади впровадження інновацій у життя. Дослідник подає широке потрактування дифузії іненовацій, розуміючи під нею різновид соціальної зміни.
  Позаяк дифузія інновацій - це міждисциплінарний напрям длослідження, книга буде корисною представникам різних соціальних наук, зокрема соціологам, дослідникам комунікації та ЗМІ, економістам, культурологам, історикам та ін., а також усім, хто цікавиться процесами змін у суспільстві.
  ISBN: 978-966-518-527-7
  Рік видання: 2009
  70 грн