Про головне:
Козацька доба історії України в османсько-турецьких писемних джерелах (друга половина XVI – перша чверть XVIII століття)
Історія України в османсько-турецьких писемних джерелах 16-17 століть.
 
ISBN: 978-966-518-754-7
Автор: Туранли Фергад Ґардашкан Оглу
Рік видання: 2020
Експериментальні вітрила української прози 20-х років ХХ століття
Монографія, що була однією з перших, присвячених висвітленню української експериментальної прози 20-х років
 
ISBN: 978-966-518-782-0
Автор: Ковацька Оксана
Рік видання: 2020
Дніпрові камени
Історична поема «Дніпрові камени» (написана латинською мовою на початку ХVІІ ст.) в українському перекладі
 
ISBN: 978-966-518-781-3
Автор: Литвинов Володимир
Рік видання: 2020
Романтики і модерністи. Нариси з історії німецької літератури та естетики ХІХ–ХХ століть
Продовження попередньої книги Б. Шалагінова «Класики і романтики. Штудії з історії німецької літератури XVIII–ХІХ століть»
 
ISBN: 978-966-518-780-6
Автор: Шалагінов Борис
Рік видання: 2020
На перехресті модерну: Федір Кричевський на шляху до постімпресіонізму***
На перехресті модерну: Федір Кричевський на шляху до постімпресіонізму. Друге видання, виправлене і доповнене
 
ISBN: 978-966-518-753-0
Автор: Павельчук Іва
Рік видання: 2019
Порох із драконових кісток***
«Порох із драконових кісток» — довгоочікуваний роман Володимира Арєнєва!
 
ISBN: 978-966-518-778-3
Автор: Арєнєв Володимир
Рік видання: 2020
Потьма. Книга пришт***
Книга пришт В'ячеслава Медвідя
 
ISBN: 978-966-518-777-6
Автор: Медвідь В`ячеслав
Рік видання: 2020
Імплементація права на політичне самовизначення до сучасної правової системи України (ХХ – початок ХХІ ст.)***
Аналіз процесів зародження, становлення й розвитку політичного самовизначення в українській правовій системі
 
ISBN: 978-966-518-775-2
Автор: Курінний Олексій
Рік видання: 2020
Системне мислення: формування і розвиток***
У навчальному посібнику узагальнено понад тридцятилітній досвід авторів зі створення технології формування системного мислення в процесі навчальної діяльності
 
ISBN: 978-966-518-770-7
Автор: Максименко Сергій
Рік видання: 2020
Самовчитель латинської мови за методом Генріха Шлімана***
Зіставлення оригіналу й перекладу – це і є «секрет» «шліманівського методу» вивчення латинської мови.
 
ISBN: 978–966–518–769–1
Автор: Литвинов Володимир
Рік видання: 2019
Підходи до класового аналізу
У книзі викладено теоретичні основи шести альтернативних підходів класового аналізу в сучасній соціології
 
ISBN: 978-966-02-8823-2
Автор: Ерик Олін Райт
Рік видання: 2019
Сучасна українська літературна мова. Морфеміка. Словотвір. Морфологія
У підручнику системно викладено матеріал із трьох розділів граматики сучасної української літературної мови – морфеміки, словотвору та морфології
 
ISBN: 978-966-2410-99-0
Автор: Лаврінець Олена
Рік видання: 2019
Війна цивілізацій: анатомія російсько-українського конфлікту***
Книга присвячена поточній російсько-українській гібридній війні
 
ISBN: 978-966-518-766-0
Автор: Рущенко Ігор
Рік видання: 2020
Українська мова в українській школі на початку XXI століття: соціолінгвістичні нариси
У монографії здійснено комплексний аналіз мовної ситуації в сучасній українській школі, конфігурацію якої визначає формальна та фактична взаємодія української мови як державної з російською та іншими мовами національних меншин, а також мовами, які вивчають як іноземні.
 
ISBN: 978-966-518-757-8
Автор: Данилевська Оксана
Рік видання: 2019
Суржик: між мовою і язиком***
Історія виникнення, поширення й сучасного побутування змішаних українсько-російських форм усного мовлення, відомих під назвою «суржик».
 
ISBN: 978-966-518-759-2
Автор: Масенко Лариса
Рік видання: 2019
Сучасна українська лінгводидактика: норми в термінології і мовна практика фахівців***
У монографії визначено тенденції в розвиткові української лінгводидактики початку ХХІ ст., проаналізовано лінгводидактичну термінологію з лексико-семантичного, граматичного і стилістичного поглядів.
 
ISBN: 978-966-518-755-4
Автор: Омельчук Сергій
Рік видання: 2019
Соціальні класи в сучасних суспільствах: евристичний потенціал класового аналізу
У монографії обґрунтовується евристичний потенціал класового аналізу в поясненні соціальних нерівностей у сучасних суспільствах, в тому числі в українському.
 
ISBN: 978-966-02-8633-7
Автор: Симончук Олена
Рік видання: 2019
Козаки та яничари. Україна у християнсько-мусульманських війнах 1500-1700 рр.
Книга досліджує місце і роль козацтва та шляхти України-Русі, а також Козацької держави (Гетьманату) в європейсько-османських війнах.
 
ISBN: 978-966-518-784-4
Автор: Чухліб Тарас
Рік видання: 2020
Новини:
Новинки: