Головна » автори » Данилевська Оксана

Данилевська Оксана

Данилевська Оксана
Данилевська Оксана Миколаївна працює в Інституті української мови Національної академії наук України (група соціолінгвістики) з червня 2005 року, кандидат філологічних наук.

Результати наукової діяльності О. М. Данилевської висвітлено в 60 публікаціях, серед яких статті у фахових виданнях та монографія «Мова в революції та революція в мові: мовна політика Центральної Ради, Гетьманату, Директорії УНР» (2009).

Досліджуючи мовну ситуацію в освіті, О. М. Данилевська прагне надати своїм висновкам практичного спрямування, тому впродовж багатьох років поєднує наукову діяльність з викладацькою та методичною.

Є авторкою кількох підручників та посібників, рекомендованих для використання в загальноосвітніх навчальних закладах (зокрема, підручників «Етика» для 5 та 6 класів, опублікованих масовими накладами) та підручників «Українська мова» для 8 та 9 класів загальноосвітніх навчальних закладів, у яких творчо поєднано засади компетентнісного навчання й традиції української лінгводидактики, широко використано прийоми комунікативного навчання, актуалізовано теми, цікаві сучасним підліткам.