Головна » автори » Селігей Пилип

Селігей Пилип

Селігей Пилип

Селігей Пилип Олександрович (27 січня 1975 р.)   український мовознавець, старший науковий співробітник відділу слов’янських мов Інституту мовознавства ім. О. О. Потебні НАН України. Автор публікацій з проблем етимології, порівняльно-історичної лексикології, стилістики, соціолінгвістики, лінгвістики впливу, термінознавства, історії українського мовознавства й історії української літератури.

Основні праці:
• «Інститут мовознавства ім. О. О. Потебні НАН України. 1930–2005: Матеріали до історії» (2005; співавтор).
• «Таємниці письменницьких шухляд: Детективна історія української літератури» (2010; співавтор).
• «Мовна свідомість: Структура, типологія, виховання» (2012).
• «Історія української культури» (у 5 т.; 2001–2013; співавтор).
• «Етимологічний словник запозичених суфіксів і суфіксоїдів в українській мові» (2014).
• «Світло і тіні наукового стилю» (2016).

Каталог:
Новинки: