Головна » автори » Семигіна Тамара

Семигіна Тамара

Автор і співавтор монографій, навчальних посібників та методичних видань, зокрема  «Соціальна політика у глобальному вимірі » (2003),  «Інновації у соціальних службах » (2002),  «Введення у соціальну роботу » (2001), а також наукових та популярних статей на соціальну тематику.
Працювала педагогом у школі, журналістом і редактором регіональних видань. З 1997 року викладає в Школі соціальної роботи Національного університету  «Києво-Могилянська академія ». Була експертом міжнародних організацій, що реалізували проекти в Міністерстві праці та соціальної політики України, заступником головного редактора газети  «Соціальна політика ». Нині  – головний редактор науково-популярного часопису  «Соціальна політика і соціальна робота ». У 2002-2003 роках проходила стажування у США. Член Американської ради з навчання соціальної роботи.
 • Інформаційне забезпечення соціальної сфери. Методичний посібник до курсу
  У збірці подано матеріали, які допомагають студентам магістерської програми опанувати курс «Інформаційне забезпечення соціальної сфери». Представлено програму, робочий тематичний план та основні вимоги до знань студентів. Подано питання для дискусії, контрольні питання та завдання до занять. Вагоме місце в посібнику відведено викладу матеріалу лекційних та семінарських занять, які дають уявлення про основні складові інформаційної діяльності. Методичні матеріали призначено для студентів та викладачів, а також тих, хто цікавиться налагодженням ефективної інформаційної роботи в організаціях та закладах соціальної сфери.
  ISBN: 978-966-518-286-3
  Рік видання: 2007
 • Робота в громаді: практика й політика
  У книзі узагальнено світовий та український досвід роботи в громаді, наведено приклади практичної діяльності та описано інструменти для оцінювання стану громади, її ресурсів та потреб, форми залучення та активізації членів громади. Видання розраховане передовсім на студентів, які опановують фах соціального працівника та вивчають курс «Соціальна робота в громаді», а також буде цікавим практикам соціальної роботи, адміністраторам державних і недержавних соціальних служб та представникам органів місцевого самоврядування.
  ISBN: 978-966-518-256-0
  Рік видання: 2004
 • Словник із соціальної політики
  У словнику розкривається зміст ключових термінів і понять соціальної політики. Видання інкорпорує поняття з права, політології, соціології, економіки, соціальної роботи та соціальної педагогіки.
  ISBN: 978-966-518-312-5
  Рік видання: 2005