Головна » Автори » Кривий Сергій

Кривий Сергій

Кривий Сергій
Кривий Сергій Лук’янович (нар. 10.08.1949 р.) - професор кафедри інформаційних систем, доктор фізико-математичних наук, професор.

У 1972 р. Кривий С.Л. закінчив Київський державний університет імені Тараса Шевченка, факультет кібернетики. У 1982 р. захистив кандидатську дисертацію на тему «Пошук інваріантів програм над вільними алгебрами даних», а у 1998 р. — докторську дисертацію на тему «Ітеративні методі аналізу програм над однорівневою пам’яттю».

На даний момент є членом вчених рад Київського національного університету імені Тараса Шевченка, Інституту кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України, Київського національного університету Архітектури та будівництва.

Сфера наукових інтересів: Теорія автоматів, теорія мереж Петрі, верифікація програмного забезпечення, дискретна математика, теорія складності обчислень, теорія рекурсії, технології створення програмних продуктів, прикладна математична логіка, теорія графів, криптографія.

Вибрані публікації:
 • Основи дискретної математики (підручник) Київ, LITSOFT, 2000, т. 1, 380 стор. (перше видання) (у співавторстві).
 • Основи дискретної математики (підручник) Київ, LITSOFT, 2000, т. 2, 380 стор. (перше видання) (у співавторстві).
 • Основи дискретної математики (підручник) Київ, Наукова думка, 2002, 578 стор. (друге видання) (у співавторстві).
 • Лекции по дискретной математике (навч. посібник російською мовою) Санкт-Петербург, 2004, 614 стор.(у співавторстві).
 • Курс дискретної математики (навч. посібник) Вид. націон. Авіац. Університету, 2007, 430 стор.
 • Дискретна математика вибрані питання (навч. посібник) Київ, Видавничий дім «Києво-Могилянської академії,2007, 570 стор.
 • Збірник задач з дискретної математики (навч. посібник) Київ, Бізнесполіграф, 2008, 360 стор. (у співавторстві).
 • Вступ до некласичної математичної логіки (навч. посібник) Київ, Вид. Київського нац. Університету імені Тараса Шевченка, 2010, 205 стор.(у співавторстві).
 • Wybrane zagadnienia informatyki teoretycznej (підручник польською мовою), Вид. Ченстоховської політехніки, 2010, 406 стор. (у співавторстві).
 • Algorithm of translation of MSC-specified System into Petri Net, Fundamenta Informatica, IOS Press, 2007.- v. 79. –N 3-4 (September).- P.431-435
 • Алгоритм построения базиса множеств решений системы линейных диофантовых уравнений в кольце целых чисел, ж. «Кибернетика и системный анализ». -2009.- N 6. – C. 36-41;
 • Presentation of ontologies and operations on ontologies in finite-state machines theory. Intern. Journ. “Information Theories and Applications”. 2009.- v.16 -№4.- P. 349-355.
 • Алгоритмы построения предбазиса множества решений систем линейных диофантовых ограничений в дискретных областях. Известия Иркутского гос. ун- тета. серия «Математика». - том 2. - N 2.- 2009. – C.82-93.
 • Теория автоматов в информационных технологіях. ж. Кибернетика и системный анализ. – 2011. - № 5. – С. 3-20.
 • Сергієнко І.В., Кривий С.Л., Провотар О.І. Алгебраїчні аспекти інформаційних технологій (монографія). Київ: Наукова думка. - 2011. - 400 с.
 • Кривий С.Л. Вступ до методів створення програмних продуктів (навчальний посібник). Чернівці-Київ: "Букрек". - 2012. - 424 с.
Викладацька діяльність:
 • Програмування з обмеженнями (лекції) — програмна інженерія, 4 курс.
 • Сучасні проблеми дискретної математики (лекції) — програмне забезпечення систем, спеціалісти.
 • Технології розробки інформаційних систем (лекції) — програмне забезпечення систем, спеціалісти.
 • Сучасні проблеми дискретної математики (лекції) — програмне забезпечення систем, магістри 1-го року навчання.
 • Технології розробки інформаційних систем (лекції) — програмне забезпечення систем, магістри 1-го року навчання.
 • Сучасні проблеми розробки програмного забезпечення (лекції) — програмне забезпечення систем, магістри 1-го року навчання.
 • Дискретна математика. Вибрані питання
  У посібнику розглядаються основні поняття теорії множин та відношень, загальної алгебри, математичної логіки і теорії алгоритмів. Зокрема, описуються алгебри множин і відношень, алгебра булевих функцій і графічне представлення булевих функцій у вигляді упорядкованих бінарних діаграм розв’язків, а також найважливіші застосування цього представлення для задання відношень, графів, скінченних автоматів тощо. Представлені формальні логічні мови (логіка висловлювань, лінійна темпоральна логіка та логіка предикатів першого порядку), основні методи перевірки виконуваності формул в цих мовах та метод резолюцій із уніфікацією. Розглянуто основні поняття теорії складності обчислень за Тьюрингом та основні класи складності обчислень, а також описано такі моделі обчислень, як НАМ і РКАМ (для оцінки послідовних та паралельних алгоритмів). У останніх розділах розглядаються методи аналізу мереж Петрі.
  Навчальний посібник призначено для студентів старших курсів вищих навчальних закладів та аспірантів, які навчаються за напрямком «Комп’ютерні науки».
  ISBN: 978-966-518-432-4
  Рік видання: 2007