Головна » автори » Кривий Сергій

Кривий Сергій

Кривий Сергій
Кривий Сергій Лук’янович (10 серпня 1949 р.)   професор кафедри інформаційних систем, доктор фізико-математичних наук, професор.

У 1972 р. Кривий С. Л. закінчив Київський державний університет імені Тараса Шевченка, факультет кібернетики. У 1982 р. захистив кандидатську дисертацію на тему «Пошук інваріантів програм над вільними алгебрами даних», а у 1998 р.   докторську дисертацію на тему «Ітеративні методі аналізу програм над однорівневою пам’яттю».

На даний момент є членом вчених рад Київського національного університету імені Тараса Шевченка, Інституту кібернетики ім. В. М. Глушкова НАН України, Київського національного університету Архітектури та будівництва.
  • Дискретна математика. Вибрані питання
    У посібнику розглядаються основні поняття теорії множин та відношень, загальної алгебри, математичної логіки і теорії алгоритмів. Зокрема, описуються алгебри множин і відношень, алгебра булевих функцій і графічне представлення булевих функцій у вигляді упорядкованих бінарних діаграм розв’язків, а також найважливіші застосування цього представлення для задання відношень, графів, скінченних автоматів тощо. Представлені формальні логічні мови (логіка висловлювань, лінійна темпоральна логіка та логіка предикатів першого порядку), основні методи перевірки виконуваності формул в цих мовах та метод резолюцій із уніфікацією. Розглянуто основні поняття теорії складності обчислень за Тьюрингом та основні класи складності обчислень, а також описано такі моделі обчислень, як НАМ і РКАМ (для оцінки послідовних та паралельних алгоритмів). У останніх розділах розглядаються методи аналізу мереж Петрі.
    Навчальний посібник призначено для студентів старших курсів вищих навчальних закладів та аспірантів, які навчаються за напрямком «Комп’ютерні науки».
    ISBN: 978-966-518-432-4
    Рік видання: 2007