Головна » автори » Шевельов Юрій

Шевельов Юрій Володимирович

Шевельов Юрій

Шевельов Юрій Володимирович (17.12.1908  – 12.04.2002 рр.)  – був славістом-мовознавцем, істориком української літератури, літературним і театральним критиком, активнийм учасником наукового та культурного життя української еміґрації.

Був професором Гарвардського, Колумбійського університетів. Іноземним членом НАН України (1991). 1949   доктором філософії. Президент УВАН у 1959–1961 та 1981–1986 роках. Членом Американського лінгвістичного товариства, Польського інституту мистецтв і науки в США. Почесним доктором Альбертського, Лундського, Харківського університетів та Києво-Могилянської академії.

  • З історії незакінченої війни***
    У книзі вибраних есе і розвідок Юрія Шевельова – найвидатнішого українського гуманітарія ХХ століття, славіста зі світовим ім'ям – автор постає передусім як політичний мислитель, блискучий аналітик своєї доби. Ця збірка є хронікою вивільнення непересічної особистості з випарів найядучішої системи радянського тоталітаризму, історія особистого вибору позиції інтелектуального опору в епоху пристосуванства, поєднана з проникливим аналізом колективної долі українців в імперській системі всеохопної соціальної й національної уніфікації та державного терору.

    До збірки ввійшли есе й розвідки Ю. Шевельова, написані впродовж тривалого часу – від 1940-х років, початків його еміграційного життя на Заході, до 1990-х, коли ім'я і творчий доробок автора стали відомими в Україні. Культурологічну й політологічну тематику останніх його розвідок, опублікованих уже на батьківщині, можна загально окреслити підзаголовком одного з есе, хоча й присвяченого іншій країні, - «Незалежність – і що завтра?». Видання розраховане на широке коло читачів.
    ISBN: 978-966-518-519-2
    Рік видання: 2020