Головна » Автори » Королько Валентин

Королько Валентин

Королько Валентин
Королько  Валентин Григорович  - український вчений, доктор філософських наук, професор; завідувач кафедри теорії і методики зв’язків із громадськістю (Public Relations) Національного університету «Києво-Могилянська Академія» (з 2001 р.), провідний науковий співробітник відділу історії, теорії і методології соціології Інституту соціології НАН, Віце-президент ВГО "Українська ліга по зв'язкам з громадскістю". Керівник магістерської програми Національного університету «Києво-Могилянська академія» «Менеджмент зв'язків з громадськістю» (з 2010 р.).

Навчально-методичні праці:
  • Зв’язки з громадськістю. Наукові основи, методика, практика. Підручник, 3-тє вид. доп. і перероб. – К.: Вид. дім «Києво-Могилянська академія», 2009. — 831 с. (Співавтор — Некрасова О. В.)
  • Соціологія: Навчальний посібник. 4-тє видання, перероблене і доповнене. – К.: «Знання», 2008. — 566 с.
  • Основні принципи побудови інформаційних кампаній в контексті тематики «ВІЛ та діти». Посібник для організаторів / За ред. д. філос. наук Королька В. Г. – К., 2006. — 68 с.
  • Паблик рілейшнз як соціальний інститут. Лекція 4. Навчальний посібник: Структурні виміри сучасного суспільства / За ред. С. Макеєва. – К., 2006. С. 100–123.
  • Соціологія: Навчальний посібник / Вид. 3-тє, виправлене і доповнене. — К.: Знання, 2005. — 455 с.
  • Основы паблик рилейшнз. Учебник для студентов вузов. — М.: Рефл-бук, К.: Ваклер, 2003. — 528с.
  • Стратегія і тактика комунікацій із громадськістю для організацій третього сектора. Методичний посібник / За ред. В. Г. Королька. — Київ, 2003. — 216 с.
  • Секреты предвыборной борьбы. Пособие для кандидатов в депутаты и руководителей избирательных штабов. — К.: Держкомстат України, 2001. — 106 с.
  • Паблик рілейшнз. Наукові основи, методика, практика. Підручник / Вид. 2-ге, доп. — К.: Видавничий дім «Скарби», 2001. — 400 с.
  • Основи паблик рілейшнз. Навчальний посібник. К.: Наукова книга, 1997. — 335 с.