Головна » автори » Чумаченко Борис

Чумаченко Борис

Чумаченко Борис
Старший викладач кафедри культурології Національного університету «Києво-Могилянська академія».

Фахівець з античної культурології, зокрема стародавньої Греції. Займається вивченням єдності соціо- та культурогенезу стародавньої Греції, феномену агоністики як конструктивного принципу цієї культури, лексикону античної культури. Написав низку праць з елліністики, зокрема –навчальний посібник «Вступ до культурології античності. Стародавня Греція».
 • Вступ до культурології античності. Стародавня Греція
  Навчальний посібник створено на основі лекційного курсу «Антична культура», який читається на гуманітарному факультеті НаУКМА. Він містить необхідний для гуманітаріїв-початківців пропедевтичний матеріал про давньогрецьку культуру як систему, її топіку та морфологію, основні типи духовної діяльності, ментальність, картину світу давньогрецького соціуму, характер його системи цінностей. Адресовано студентам загальногуманітарного профілю, які обирають курси історико-культурного циклу («Антична культура», «Українська та зарубіжна культура», «Культура Європи», «Культура Відродження», «Культура Європи Нового часу»).
  ISBN: 978-966-518-219-6
  Рік видання: 2003
 • Вступ до культурології античності. Навчальний посібник **
  Розглядаються основні риси античного типу культури, спосіб життя, ментальність, аксіологія стародавніх греків і римлян.
  ISBN: 978-966-518-470-6
  Рік видання: 2009