Головна » автори » Фізер Іван

Фізер Іван Михайлович

Фізер Іван
Фізер Іван (1925-2007 рр.). Ступінь магістра здобув у Колумбійському університеті 1952 року, а докторський ступінь – 1960 року. Темою магістерської праці І.М.Фізера було дослідження творчості Ф. Достоєвського у світлі сучасної клінічної психології. Натомість його докторська дисертація була присвячена психологічній школі в російському літературознавстві.

З 1961 року І.М.Фізер – професор Ратгерського університету, де він працював понад двадцять років. Викладав також у Колумбійському (1988), Варшавському (1984) університетах, неодноразово читав лекції в Національному університеті «Києво-Могилянська академія» в Києві, де 1996 року став почесним професором.

Поле зацікавлень І.М.Фізера досить широке - від психології до психопоетики та метатеорії літератури. Найвідомішою його працею стало дослідження психолінгвістичної теорії О.Потебні – приклад успішного поєднання філологізму та психології. Питанням психопоетики присвячені й інші дослідження науковця, зокрема його монографії, видані у Варшаві та Амстердамі, наприклад, «Psychologism and Psychopoethics: A Historical and Critical View of Their Relations» (Amsterdam, 1981).
Каталог:
Новинки: