Головна » Автори » Будний Василь

Будний Василь

Будний Василь
Василь Будний (нар. 1954 р.) - український літературознавець, педагог. Кандидат філологічних наук, доцент кафедри теорії літератури та порівняльного літературознавства Львівського національного університету ім. Івана Франка. Займається дослідженнями в галузі теорії й історії літератури і критики, літературної компаративістики, франкознавства. 

Основні праці:
 • Будний В., Ільницький М. Порівняльне літературознавство: Підручник. — Київ: Видавничий дім «Києво-Могилянська акамедія», 2008. — 430 с.
 • Ільницький М., Будний В. Порівняльне літературознавство: Навчальний посібник: У 2 ч. — Львів: Видавничий центр Львівського національного університету імені Івана Франка, 2007. — Частина І: Лекційний курс. — 280 с.; Частина ІІ: Практичні заняття. — 144 с.
Статті:
 • Будний В. Феномен українського формалізму: аспекти і контексти // Формалізм: Збірник статей / Упорядники Олена Галета, Зоряна Рибчинська (Центр гуманітарних досліджень Львівського національного університету ім. Івана Франка). — Львів: Літопис, 2004. — С. 49-56. — («Соло триває… нові голоси». — Вип. 1).
 • Будний В. Типологія літературно-критичної інтерпретації: проблематизація понять і підходів // Вісник Львівського університету. Серія філологічна. — Випуск 33: Теорія літератури та порівняльне літературознавство. — Львів, 2004. — С. 153–159.
 • Будний В. «Між ідеєю і формою» (Імпресіоністична критика доби українського модерну) // Вісник Львівського університету. Серія філологічна. — Випуск 35: Літературознавство. — Львів, 2004. — С. 94-106.
 • Будний В. Між дисциплінами: розширення контекстів літературознавчої галузі чи зміна статусу? // Вісник Львівського університету. Серія філологічна. — Випуск 44. — Частина 1. — Львів, 2008. — С. 22-31.
 • Будний В. Поліфонія критичного слова // Микола Ільницький: Біобібліографічний покажчик / Уклад.: Л. Ільницька; Наук. ред. і авт. передм. В. Будний. — Львів: Видавн. центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2004. — С. 5-25. — (Українська біобібліографія. Нова серія. Ч. 16).
 • Порівняльне літературознавство. Підручник
  Ця книжка, що вже пройшла апробацію як навчальний посібник, висвітлює теоретичні та методологічні питання порівняльного літературознавства, який слухають студенти бакалаври й маґістри гуманітарних факультетів. Вона охоплює широкий діапазон понять, концепцій і методик класичної та сучасної компаративістики, які дають філологові надійні інструменти для поглибленого пізнання національного письменства в міжлітературних і міжкультурних контекстах крізь призму генетичних, контактних, типологічних, інтертекстуальних підходів, постколоніальних та імагологічних студій.
  Книжку призначено для студентів гуманітарних факультетів, а також для аспірантів і викладачів, учителів-словесників і всіх шанувальників художнього слова.

  Підручнику присвоєно гриф МОН.
  ISBN: 978-966-518-485-0
  Рік видання: 2008