Головна » автори » Вирський Дмитро

Вирський Дмитро Станіславович

Вирський Дмитро

Вирський Дмитро (народився в 1972 р. у Кременчуці) – доктор історичних наук, провідний науковий співробітник відділу української історіографії Інституту історії України НАНУ, дослідник проблем української історіографії та ранньомодерної історії України.

Вихованець Дніпропетровського університету, де захистив і дисертацію на ступінь кандидата історичних наук (2000 р.) З 2002 р. працює в Інституті історії України НАНУ.

У 2009 р. захистив докторську дисертацію.

Автор момнографій:

  • «Станіслав Оріховський-Роксолан як історик та політичний мислитель»,   2001.
  • «Кременчук 1917 1920 рр.: провінційні образи революції»,   2003.
  • «"Українне місто": Кременчук від заснування до 1764 р.»,   К.: Вид. дім «Києво-Могилянська академія», 2004, 1-е видання.
  • «"Дискурс про козаків" (характеристики українського козацтва в річпосполитській історіографії останньої третини XVI   середини XVII ст.)»,   К., 2005.
  • «Річпосполитська історіографія України (XVI   середина XVII ст.)»,   2008.
  • «Зем’янин» Псевдооріховського як пам’ятка консервативної суспільно-політичної думки України», УІЖ.   2005.   № 6.
  • «Кременчук: історія 1571 2001»,   Кременчук, 2002.
  • та численних наукових статей.