Головна » автори » Мармоза Анатолій

Мармоза Анатолій

Мармоза Анатолій
Мармоза  Анатолій Тимофійович  – доцент кафедри аналізу і статистики Державного агроекологічного університету, кандидат економічних наук.

Закінчив Луганський сільськогосподарський інститут, аспірантуру при кафедрі статистики Московської сільськогосподарської академії, де у 1972 році здобув вчений ступінь кандидата економічних наук зі спеціальності «Статистика».

З березня 1972 року працює в Державному агроекологічному університеті. Обіймав посади асистента, старшого викладача, доцента, завідувача кафедри, заступника декана, декана економічного факультету.

Має понад 40 наукових праць, серед яких 8 навчальних посібників.
  • Практикум із правової статистики
    У практикумі, написаному відповідно до діючої програми курсу «Правова статистика», розглядаються основні поняття і категорії правової статистики, статистичне спостереження, зведення і групування даних, абсолютні, відносні та середні величини, показники варіації, ряди динаміки, індекси, вибіркове спостереження, дисперсійний і кореляційний аналіз, табличний і графічний метод та ін. У посібнику наведено приклади розв’язання типових задач за всіма темами програми курсу «Правова статистика». Розв’язання однотипних задач розраховане на використання їх для проведення практичних занять в аудиторії, виконання курсових і контрольних робіт. Наприкінці практикуму вміщено додатки, основні математико-статистичні таблиці, індивідуальні завдання студентам (по 30 варіантів до найважливіших типових задач) та список рекомендованої літератури. Для студентів юридичних вузів і факультетів, викладачів та науковців, а також працівників правоохоронних органів.
    ISBN: 978-966-518-352-4
    Рік видання: 2006
Каталог:
Новинки: