Головна » Автори » Масенко Лариса

Масенко Лариса

Масенко Лариса
Український мовознавець, доктор філологічних наук, професор, академік АН ВШ України. Професор кафедри української мови Національного університету «Києво-Могилянська академія» і провідний науковий співробітник Інституту української мови НАН України. Фахівець у галузі соціолінгвістики, історії української літературної мови, стилістики, ономастики.

Вивчає соціолінгвістичну проблематику, мовну ситуацію України, функціонування й стан сучасної української мови за умов масового українсько-російського білінгвізму, побутування мішаних форм мовлення. У працях Л. Т. Масенко започаткований соціолінгвістичний аналіз такого складного механізму, як місто Київ. Зокрема, визначено демографічну й комунікативну потужність української та російської мов у різних сферах міського життя, досліджено ставлення киян до обох мов і ступінь конфліктності міжмовних стосунків.

Упорядник і авторка вступних статей до видань спадщини видатних українських мовознавців (П. Г. Житецький, Ю. В. Шевельов). Бібліографія дослідниці налічує понад 200 публікацій. Учасниця багатьох українських і міжнародних наукових конференцій. Підготувала чотирьох кандидатів наук. Створила свою школу соціолінгвістики.