Головна » Автори » Масенко Лариса

Масенко Лариса

Масенко Лариса
Український мовознавець, доктор філологічних наук, професор, академік АН ВШ України. Професор кафедри української мови Національного університету «Києво-Могилянська академія» і провідний науковий співробітник Інституту української мови НАН України. Фахівець у галузі соціолінгвістики, історії української літературної мови, стилістики, ономастики.

Вивчає соціолінгвістичну проблематику, мовну ситуацію України, функціонування й стан сучасної української мови за умов масового українсько-російського білінгвізму, побутування мішаних форм мовлення. У працях Л. Т. Масенко започаткований соціолінгвістичний аналіз такого складного механізму, як місто Київ. Зокрема, визначено демографічну й комунікативну потужність української та російської мов у різних сферах міського життя, досліджено ставлення киян до обох мов і ступінь конфліктності міжмовних стосунків.

Упорядник і авторка вступних статей до видань спадщини видатних українських мовознавців (П. Г. Житецький, Ю. В. Шевельов). Бібліографія дослідниці налічує понад 200 публікацій. Учасниця багатьох українських і міжнародних наукових конференцій. Підготувала чотирьох кандидатів наук. Створила свою школу соціолінгвістики.
 • Мовознавство. Комплект
  АКЦІЙНА ЦІНА за три книги.
  ISBN: 978-966-518-
  Рік видання: 2012
 • Юрій Шевельов. Вибрані праці: У 2 кн. Кн. І. Мовознавство
  Кілька розвідок Шевельова, вміщених у зібрнику, присвячено історичним питанням походження й розвитку української мови.
  ISBN: 978-966-518-495-9
  Упорядник: Масенко Лариса
  Рік видання: 2008
 • Нариси з соціолінгвістики
  У посібнику викладено історію соціолінгвістичних студій та головні теми, що становлять предмет соціолінгвістичних досліджень, як-то: форми існування мови, білінгвізм, мовна ситуація і мовна політика. Навчальний матеріал орієнтовано передусім на специфіку сучасної соціолінгвістичної ситації в Україні.
  Додані до книжки студентські есеї, написані впродовж 2002-2009 років, дають уявлення про мовну ситуацію міст, містечок і селищ різних областей країни.
  Посібник призначено викладачам, аспірантам і студентам філологічних факультетів, але він може зацікавити й ширше коло читачів, яким не байдужі проблеми мовного життя сучасної України.
  ISBN: 978-966-518-537-6
  Рік видання: 2010
 • Суржик: між мовою і «язиком»
  У книжці висвітлено історію виникнення, поширення й сучасного побутування мішаних українсько-російських форм усного мовлення, відомих під назвою суржик. Як специфічне явище мовного життя України суржик розглянуто не тільки в мовознавчому, а й соціокультурному та психолінгвістичному аспектах.

  Книжка призначена для студентів-філологів, викладачів вищої школи і вчителів української мови, але вона може зацікавити й ширшу аудиторію.
  ISBN: 978-966-518-558-1
  Рік видання: 2011
 • Українська мова у ХХ сторіччі: історія лінгвоциду
  У збірнику вміщено документи і матеріали, що стосуються мовної політики радянського керівництва на теренах України.
  ISBN: 978-966-518-314-1
  Упорядник: Масенко Лариса
  Рік видання: 2005