Головна » Каталог » Історія » Нариси історії архівної справи в Україні купити книгу

Нариси історії архівної справи в Україні. Ірина Матяш

Нариси історії архівної справи в Україні
ISBN: 978-966-518-079-7
Рік видання: 2002
Мова: українська
Формат: 60x90/16
Обкладинка: м`яка
Кількість сторінок: 612
Книга входить в «Архівна справа. Комплект»

У посібнику напідставі широкого кола історичних джерел висвітлено історію архівів та архівноїсправи на теренах України від найдавніших часів до 2001 року. Історія архівівподається у тісному зв’язку з історією державних установ, висвітлюються особливостістворення архівних установ та організації їх діяльності, формування та міграціїархівних фондів і колекцій.

Для архівістів,студентів, аспірантів, викладачів вищих навчальних закладів та всіх, хтоцікавиться історією архівної справи.

Зміст

Передмова
Розділ 1. Історіографія історії архівної справи в Україні (К.І. Климова)
Розділ 2. Архіви Київської Русі та Галицько-Волинської держави (І.Л. Бутич)
Розділ 3. Архіви адміністративних та судових установ литовсько-польської доби (XV – перша половина XVІІ ст.)
§ 1. Литовська метрика як центральний архів (архів канцелярії) Великого князівства Литовського (С.В. Абросимова)
§ 2. Коронна метрика (центральний архів Речі Посполитої). Руська (Волинська) метрика (П.М. Кулаковський)
§ 3. Архіви судових установ XV – першої половини XVІІ ст. (Г.К. Швидько)
Розділ 4. Зміни в адміністративно-територіальному устої України-Гетьманщини в другій половині XVІІ ст. та їх вплив на становище архівів (Г.К. Швидько)
Розділ 5. Організація архівної справи на Лівобережній Україні XVІІІ ст. (О.Г. Сокирко)
§ 1. Особливості функціонування установ та архівів на Лівобережній Україні в першій половині XVІІІ ст.
§ 2. Ліквідація автономії України та розпорошення документів Гетьманщини. Архів Малоросійської колегії
§ 3. Фамільні архіви
Розділ 6. Архів Коша Нової Запорозької Січі (Л.З. Гісцова)
Розділ 7. Архіви та архівна справа на Правобережній Україні та західноукраїнських землях другої половини XVІІ – кінця XVІІІ ст.
§ 1. Архіви адміністративних та судових установ Правобережної України (О.М. Дзюба)
§ 2. Монастирські архіви Правобережної України XVІ-XVІІІ ст. (на прикладі монастирів Волині) (С.М. Горін)
§ 3. Магнатські та шляхетські архіви (Л.З. Гісцова)
§ 4. Архіви Галичини. Заснування Архіву гродських і земських актів у Львові (І.І. Сварник)
§ 5. Розвиток архівної справи в Закарпатті XVІІ - XVІІІ ст. (М.В. Делеган, В.В. Бездрабко)
Розділ 8. Адміністративні реформи 80-х рр. XVІІІ - ХІХ ст. в Російській імперії та їх вплив на архівну справу в Україні
§ 1. Організація та функціонування архівів у державних установах (В.С. Шандра)
§ 2. Архіви церковної адміністрації в Україні XVІІІ - початку ХХ ст. (К.І. Климова)
Розділ 9. Організація історичних архівів в Україні
§ 1. Заснування Київського центрального архіву давніх актів (Л.З. Гісцова)
§ 2. Організація Харківського історичного архіву (Н.П. Московченко)
Розділ 10. Військові архіви в Україні. Проект організації воєнно-історичного архіву Київського військового округу (К.І. Климова)
Розділ 11. Документальні колекції науково-історичних установ і товариств та приватні наукові архіви в Україні ХІХ – початку ХХ ст. (К.І. Климова, О.Б. Коваленко, О.О. Коваль, М.Г. Палієнко)
§ 1. Документальні колекції науково-історичних установ і товариств в Україні ХІХ – початку ХХ ст.
§ 2. Приватні наукові архіви в Україні ХІХ – ХХ ст.
Розділ 12. Архіви України в умовах реорганізації архівної справи в Росії кінця ХІХ – початку ХХ ст. (Я.С. Калакура, І.Н. Войцехівська)
§ 1. Проблеми архівістики на Археологічних з’їздах  
§ 2. Діяльність губернських учених архівних комісій на теренах України
Розділ 13. Архівна справа на західноукраїнських землях ХІХ – першої половини ХХ ст.
§ 1. Архівна справа на Буковині (Ю.П. Ляпунов)
§ 2. Архівна справа в Закарпатті у ХІХ – на початку ХХ ст. (М.В. Делеган, В.В. Бездрабко)
§ 3. Архівна справа в Галичині (І.І. Сварник)
§ 4. Архів міста Львова (І.І. Сварник)
Розділ 14. Архіви та архівна справа в Україні 1917-1920-х рр. (І.Б. Матяш, Г.В. Папакін)
§ 1. Перші кроки становлення архівної справи в Україні
§ 2. Архівна справа в Українській Державі 1918 року
§ 3. Доба Директорії УНР в історії архівної справи
§ 4. Архівна справа в УСРР 1919-1920 рр.
Розділ 15. Розвиток архівної справи в УСРР 1920-1930-х рр.
§ 1. Розбудова мережі архівних установ (В.В. Болдирєв)
§ 2. Організація наукових досліджень у галузі архівної справи (І.Б. Матяш)
§ 3. Діяльність Археографічної комісії ЦАУ (Г.В. Папакін)
§ 4. Архівна освіта: зміст і форми (І.Б. Матяш)
§ 5. Архівна періодика (І.Б. Матяш)
§ 6. Інститут архівних кореспондентів як форма громадського сприяння розвиткові архівної справи (І.Б. Матяш)
Розділ 16. Архіви Комуністичної партії України: формування, структура, функціонування (1918-1991) (Р.Я. Пиріг)
Розділ 17. Архіви УРСР у роки Другої світової війни (М.Г. Дубик)
§ 1. Передвоєнний стан архівів, підготовка реорганізації архівної справи
§ 2. Евакуація архівних документів, робота евакуйованих архівів у тилу
§ 3. Архіви України на окупованій території
§ 4. Відновлення роботи архівних установ на звільненій території. Наслідки війни для архівів УРСР
Розділ 18. Архівне будівництво в УРСР 1945-1991 рр.
§ 1. Розбудова мережі архівних установ і підготовка кадрів архівістів (А.В. Кентій, І.М. Мищак)
§ 2. Удосконалення науково-довідкового апарату архівів та розроблення проблем архівного описування (Н.М. Христова)
§ 3. Археографічна діяльність архівних установ (Ю.А. Прилепішева)
§ 4. Архівна справа на західноукраїнських землях та в Криму (Ю.П. Ляпунов, П.І. Кравчук, Л.В. Гурбова)
§ 5. Журнал «Архіви України» та його роль у вирішенні питань архівного будівництва (В.М. Волковинський, Л.М. Васько)
§ 6. Інтеграція України в міжнародну архівну систему (В.С. Лозицький)
Розділ 19. Українські архівні центри за кордоном (М.Г. Палієнко)
Розділ 20. Розвиток архівної справи в незалежній Україні (1990-2001 рр.)
§ 1. Основні напрями архівного будівництва (Р.Я. Пиріг, К.Є. Новохатський)
§ 2. Архівна наука і освіта (І.Б. Матяш)
§ 3. Видавнича діяльність архівних установ (І.Б. Матяш, Г.В. Папакін)
§ 4. Українські архіви на міжнародній арені (В.С. Лозицький, Г.В. Папакін)
§ 5. Спілка архівістів України: шлях в десять років (І.Б. Матяш)
Список скорочень

Рекомендуємо

Відгуки (0)

+ Додати відгук
Каталог:
Новинки: