Головна » Каталог » Історія » Загальне документознавство купити книгу

Загальне документознавство. Сергій Кулешов

Загальне документознавство
ISBN: 978-966-518-603-8
Рік видання: 2012
Мова: українська
Формат: 60x90/16
Обкладинка: м`яка
Кількість сторінок: 124
Книга входить в «Архівна справа. Комплект»

У навчальному посібнику викладено основні етапи розвитку документознавства, теоретичні засади загального документознавства, його поняттєвий апарат, охарактеризовано напрями, засоби і методи уніфікації документації.

Для студентів вищих навчальних закладів, аспірантів, всіх, хто цікавиться питаннями історії та теорії документознавства.

Рекомендовано Міністерством освіти і науки України.

Зміст

Вступне слово.Ольга Гінзбург 
Передмова

Розділ 1
ОСНОВНІ ЕТАПИ РОЗВИТКУ ДОКУМЕНТОЗНАВСТВА
1.1. Витоки документознавства
1.2. Генезис класичного документознавства в СРСР
1.3. Розвиток документознавства в Україні
1.4. Концепції документознавства в сучасній Україні

Розділ 2
ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИЗАГАЛЬНОГО ДОКУМЕНТОЗНАВСТВА
2.1. Об’єкт і предмет загального документознавства
2.2. Поняттєвий апарат загального документознавства
2.3. Головні завдання та основні перспективні напрями наукових досліджень загального документознавства
2.4. Зв’язки загального документознавства з іншими науковими дисциплінами та галузями знань
2.5. Історичне документознавство як складова загального документознавства
2.6. Закономірності документознавства

Розділ 3
СЛУЖБОВІ ДОКУМЕНТИ ЯК ГОЛОВНИЙ ОБ’ЄКТДОСЛІДЖЕННЯ ЗАГАЛЬНОГО ДОКУМЕНТОЗНАВСТВА
3.1. Функції службових документів
3.2. Класифікації службових документів та систем документації
3.3. Уніфікація службових документів
3.4. Державний класифікатор управлінської документації
3.5. Службові електронні документи

Додатки
Додаткова література за підрозділами посібника

Український дослідник проф. Кулешов С. детально розглянув структуру документознавства. На його думку, документознавство поділяється на загальне і спеціальне. Загальне документознавство проф. Кулешов С. визначає як «метанаукову надбудову для всіх наук документально-комунікаційного циклу, ...воно складається не з наукових дисциплін, а з таких розділів, як «Концепції документа», «Функції документа», «Основні етапи розвитку документа», «Загальні проблеми створення, зберігання та функціонування документа». 

За словами проф. Кулешова С., документологія і є загальним документознавством, галуззю науки, що розробляє питання теорії документа, вивчає закономірності генезису та еволюції документа, загальні для всіх наук проблеми теорії функціонування, практики створення й роботи з документами.

Теорія документа, вважає вчений, включає передусім напрями, що стосуються функціонального аналізу документів, вивчення їхньої характеристики як речових виробів та зафіксованої в них інформації, класифікації й типології документів.

Об'єктом дослідження відповідних напрямів спеціального документознавства є специфічні функції окремих видів документів. Найбільш розвиненим, «єдиним на сьогодні конституйованим напрямком спеціального документознавства» проф. Кулешов С. визнає управлінське документознавство, що сформувалося з теорії і практики справочинства. 

Місце загального і спеціального документознавства серед інших наукових дисциплін характеризується проф. Кулешовим С. як їх «зв'язки» з рядом наук.

Для загального документознавства — науки документально-комунікаційного циклу, семіотика, інформологія, мовознавство, інформатика, філософія, культурологія, соціологія, загальна теорія комунікації, історичне джерелознавство, історія писемності, історія культури, загальна теорія класифікації.

Для спеціального документознавства — архівознавство, мовознавство, теорія і практика менеджменту, правознавство, історичне джерелознавство, технологія справочинства, інформатика, інформологія, теорія комунікацій, теорія науково-інформаційної діяльності, історія справочинства, дипломатика, неодипломатика, філігранологія, сфрагістика, палеографія, кодикологія.

По відношенню до інших галузей знань, які спеціалізуються на дослідженнях документів й розрізняються за ознаками змісту, зовнішньої форми, номіналів та жанрів, вважає проф. Кулешов С., їх об'єднання «навряд чи можливе». 

За умов, що складаються, зауважує дослідник, документологію не можна розглядати як комплекс наук чи наукову дисципліну, бо вона є лише сукупністю наукових знань із різних наук документально-комунікаційного циклу, їх загальнотеоретичних концепцій, методологічних засад, підходів.


Рекомендуємо

Відгуки (0)

+ Додати відгук