Головна » автори » Матяш Ірина

Матяш Ірина

Матяш Ірина
Матяш Ірина Борисівна (18 квітня 1961 р.) – архівознавець, джерелознавець, науковець у галузі біографістики, доктор історичних наук, заслужений діяч науки і техники України. Закінчила філологічний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Вже підчас студентства розпочала активну наукову діяльність (дослідження біографії І. Л. Андроникова, літературознавче джерелознавство, приймала участь в житті наукового студентського гуртка «Слово, яке веде до бою»). Отримала вчене звання старшого наукового співробітника зі спеціальності «історіографія, джерелознавство та спеціальні історичні дисципліни». Захистила докторську на тему «Архівна наука і освіта в Україні 1917-1930-х років». У 2004 р. Ірині Матяш було присвоєно звання професора зі спеціальності «історіографія, джерелознавство та спеціальні історичні дисципліни». З червня 2011 року Ірина Борисівна займає посаду помічника Міністра юстиції України з питань архівної сфери.

Написала понад 50 праць з історії та проблематики архівознавства. Має численні нагороди, серед яких почесна грамота Кабінету Міністрів України (2004), грамота Верховної Ради України (2009), почесні знаки «Софія Русова» (2007), почесна грамота Міністерства закордонних справ України (2007), лауреат премії ім. М. Костомарова НАН України (2001) та ім. В. Веретенникова Головархіву України (2000).
 • Архівна справа. Комплект***
  АКЦІЙНА ЦІНА за три посібника

  Адресовано для працівників архівних установ, істориків, студентів, аспірантів, викладачів вищих навчальних закладів та всіх, хто цікавиться історією архівної справи, питаннями історії та теорії доументознавства.
  ISBN: 978-966-518-
  Рік видання: 2012
 • Нариси історії архівної справи в Україні
  Історія архівів та архівної справи на теренах України від найдавніших часів до 2001 року
  ISBN: 978-966-518-079-7
  Рік видання: 2002
 • Хрестоматія з архівознавства
  Хрестоматія доповнює й ілюструє основні положення підручника «Архівознавство». Видання містить текст Закону України «Про Національний архівний фонд і архівні установи», нормативні акти, методичні рекомендації...
  ISBN: 978-966-518-215-3
  Упорядник: Боряк Геннадій
  Рік видання: 2003
 • Архівознавство: методологічні засади та історія розвитку
  У виданні досліджено розвиток архівознавства в світі, його загальні тенденції та національні особливості на прикладі Франції, Польщі, Росії, США, України. Значну увагу приділено методологічним питанням. Розглянуто роль міжнародних архівних організацій у розвитку архівознавства. У додатках уміщено в хронологічному порядку відомості про Міжнародні конгреси архівів, Міжнародні конференції «круглого столу» архівів, Міжнародні конференції архівів країн Центральної і Східної Європи, перелік архівознавчих періодичних і продовжуваних видань та їх Інтернет-ресурсів тощо.
  Для архівознавців, істориків, викладачів та студентів вищих навчальних закладів та всіх, хто цікавиться історією архівної науки.
  ISBN: 978-966-518-592-5
  Рік видання: 2012
Каталог:
Новинки: