Головна » автори » Брайчевський Михайло

Брайчевський Михайло

Брайчевський Михайло
Брайчевський  Михайло  (1924–2001 р.р.)  –  був українським істориком, археологом, фахівцем у галузі слов’яно-руської та середньовічної археології. Лауреатом премії ім. М. Грушевського, лауреатом премії Фундації Омеляна і Тетяни Антоновичів, членом Української вільної академії наук (США), дійсним членом Наукового товариства імені Шевченка, головою Київського осередку Українського історичного товариства ім. М. Грушевського, заслуженим діячем науки і техніки, почесним професором Національного університету «Києво-Могилянська академія».

Основні праці:
 • Римська монета на території України. – К., 1959. – 244 с.
 • Коли і як виник Київ. – К.: Наукова думка, 1963. – 163 с.
 • Когда и как возник Киев. – К.: Наукова думка, 1964. – 183 с.
 • Біля джерел слов'янської державності (Соціально-економічний розвиток черняхівських племен). – К.: Наукова думка, 1964. – 355 с.
 • Походження Русі. – К.: Наукова думка, 1968. – 224 с.
 • Приєднання чи возз'єднання? – Торонто, 1972. – 66 с.
 • Annexation or Reunification. Critical Notes on One Conception. – Muenchen, 1974. – 60 s.
 • Anschlus ader Wiedervereinigung. (Kritische Anmerkungen zu einer Konzeption). –Munchen,1982. – 57 р.
 • Утвердження християнства на Русі. – К.: Наукова думка, 1988. – 261 с.
 • Утверждение христианства на Руси. – К.: Наукова думка, 1989. – 296 с.
 • Скарби знайдені і незнайдені. – К.: Наукова думка, 1992. – 88 с.
 • Конспект історії України. – К.: Наукова думка, 1993. – 208 с.
 • Вступ до історичної науки. – К., 1995. – 168 с.
 • Вибрані твори. – Нью-Йорк – Київ, 1999. – 600 с.
 • Історичні портрети. – К., 1999. – 95 с.
 • Літопис Аскольда. – К., 2001. – 130 с.
 • Kleiner Abriss einer Geschichte der Ukraine. Vom Palaolithicum zur Perestroika. Munchen, 2001. – 247 s.
 • Вибрані твори (вид. 2-е). – К: Видавничий дім «Києво-Могилянська академія», 2002. –600 с.
 • Часу круговерть. – К.: Смолоскип, 2003. – 171 с.
 • Твори. – К.: Вид-во ім. Олени Теліги., 2004. – Т. 1. – 720 с.
 • Автор «Слова о полку Ігоревім» та культура Київської Русі. – К.: Фенікс, 2005. – 460 с.
 • Вибране. – К.: Вид-во ім. Олени Теліги, 2009. – Т. 1. – 720 с.; Т. 2. – 816 с.
 • Походження слов’янської писемності. – К.: Вид. дім «Києво-Могилянська академія», 2009. – 152 с.