Головна » Автори » Брайчевський Михайло

Брайчевський Михайло

Брайчевський Михайло
Брайчевський  Михайло  (1924–2001), український історик, археолог, фахівець у галузі слов’яно-руської та середньовічної археології. Лауреат премії ім. М. Грушевського, лауреат премії Фундації Омеляна і Тетяни Антоновичів, член Української вільної академії наук (США), дійсний член Наукового товариства імені Шевченка, голова Київського осередку Українського історичного товариства ім. М. Грушевського, заслужений діяч науки і техніки, почесний професор Національного університету «Києво-Могилянська академія».

Основні праці:
 • Римська монета на території України. — К., 1959. — 244 с.
 • Коли і як виник Київ. — К.: Наукова думка, 1963. — 163 с.
 • Когда и как возник Киев. — К.: Наукова думка, 1964. — 183 с.
 • Біля джерел слов'янської державності (Соціально-економічний розвиток черняхівських племен). — К.: Наукова думка, 1964. — 355 с.
 • Походження Русі. — К.: Наукова думка, 1968. — 224 с.
 • Приєднання чи возз'єднання? — Торонто, 1972. — 66 с.
 • Annexation or Reunification. Critical Notes on One Conception. — Muenchen, 1974. — 60 s.
 • Anschlus ader Wiedervereinigung. (Kritische Anmerkungen zu einer Konzeption). — Munchen,1982. — 57 р.
 • Утвердження християнства на Русі. — К.: Наукова думка, 1988. — 261 с.
 • Утверждение христианства на Руси. — К.: Наукова думка, 1989. — 296 с.
 • Скарби знайдені і незнайдені. — К.: Наукова думка, 1992. — 88 с.
 • Конспект історії України. — К.: Наукова думка, 1993. — 208 с.
 • Вступ до історичної науки. — К., 1995. — 168 с.
 • Вибрані твори. — Нью-Йорк — Київ, 1999. — 600 с.
 • Історичні портрети. — К., 1999. — 95 с.
 • Літопис Аскольда. — К., 2001. — 130 с.
 • Kleiner Abriss einer Geschichte der Ukraine. Vom Palaolithicum zur Perestroika. Munchen, 2001. — 247 s.
 • Вибрані твори (вид. 2-е). — К: Видавничий дім «Києво-Могилянська академія», 2002. — 600 с.
 • Часу круговерть. — К.: Смолоскип, 2003. — 171 с.
 • Твори. — К.: Вид-во ім. Олени Теліги., 2004. — Т. 1. — 720 с.
 • Автор «Слова о полку Ігоревім» та культура Київської Русі. — К.: Фенікс, 2005. — 460 с.
 • Вибране. – К.: Вид-во ім. Олени Теліги, 2009. — Т. 1. — 720 с.; Т. 2. — 816 с.
 • Походження слов’янської писемності. – К.: Вид. дім «Києво-Могилянська академія», 2009. – 152 с.
Каталог:
Новинки: