Головна » автори » Горін Сергій

Горін Сергій

Горін Сергій
Горін  Сергій Миколайович   український історик, кандидат історичних наук, старший викладач кафедри історії факультету гуманітарних наук Національного університету «Києво-Могилянська академія». Основна тематика наукових досліджень: історія Церкви, монастирів та чернецтва в Україні XV–XVII ст.

Основні праці:
 • Монастирі Луцько-Острозької єпархії кінця XV – середини XVII ст.: функціонування і місце у волинському соціумі. – К.: Вид. дім «Києво-Могилянська академія», 2013. – 560 с.
 • Волинські монастирі під патронатом князів Корецьких (до середини XVII ст.) // Наукові записки Національного університету «Києво-Могилянська академія». Історичні науки. – 2010. – Т. 104. – С. 9–13.
 • Мобільність ченців волинських монастирів у першій половині XVII сторіччя// СОЦІУМ. Альманах соціальної історії. – 2010. – Випуск 9. – С. 20–36.
 • Жидичинський Свято-Миколаївський монастир (до середини XVII сторіччя). – Київ: Майстерня книги, 2009.
 • Маєткові конфлікти чернецтва у першій половині XVII ст. (на прикладах волинських монастирів)// СОЦІУМ. Альманах соціальної історії. – 2008. – Випуск 8. – С. 280–289.
 • Монастирі Західної Волині (друга половина XV – перша половина XVII століть). – Львів: Видавництво Отців Василіян «Місіонер», 2007. – 332 с.
 • Монастирі Луцько-Острозької єпархії кінця XV - середини XVII ст.: функціонування і місце у волинському соціумі***
  Монографія присвячена інституційній історії чернецтва Луцько-Острозької єпархії від часів пізнього Середньовіччя і до середини XVII століття. На основі свідчень, віднайдених автором в актових книгах Володимирських, Кременецьких і Луцьких гродських та земських судів Волинського воєводства, а також монастирських фондах, описано обставини і механізми функціонування волинських обителей східного обряду, висвітлено релігійно-культурну адаптацію чернецтва до місцевого соціуму.
  Для всіх, хто цікавиться минулим українського чернецтва, соціальною і релігійно-культурною історією Волині.
  ISBN: 978-966-518-613-7
  Рік видання: 2013

Рецензії

 • Войтович Л.В. «Монастирі Луцько-Острозької єпархії кінця XV - середини XVII ст.»
  Незважаючи на збільшення кількості публікацій з історії Церкви в Україні, багато аспектів широкого спектру її довготривалого буття та повсякденного функціонування надалі залишаються малодослідженими. Серед них — чернецтво як один з найважливіших церковних інститутів.
  Рецензія на книгу: Горін Сергій. "Монастирі Луцько-Острозької єпархії кінця XV - середини XVII ст.: функціонування і місце у волинському соціумі***"
  23.11.2015
  Докладніше
Каталог:
Новинки: