Головна » автори » Денисова Тамара

Денисова Тамара

Денисова Тамара
Денисова  Тамара Наумівна  (1934-2015 р.р.)   була доктором філологічних наук, професором, провідним науковим співробітником відділу компаративістики Інституту літератури ім. Т. Г. Шевченка НАН України. Наукові інтереси: американістика, компаративні дослідження світової та української літератури.

Монографії:
  • Про романтичне в реалізмі: Із спостережень над сучасним романом США.    К.: Наук. думка, 1985.
  • Экзистенциализм и современный американский роман.    К.: Наук. думка, 1985.
  • Роман і романісти США ХХ століття.    К.: Дніпро, 1990.
  • Історія американської літератури ХХ ст.: Навч. посібник для вузів.    К.: Довіра, 2002.
  • Історія американської літератури ХХ століття / Вид. 2-ге, доп. – К.: Вид. дім. «КМ Академія», 2012. – 487 с.