Головна » Автори » Денисова Тамара

Денисова Тамара

Денисова Тамара
Тамара Наумівна Денисова  (1934-2015) - доктор філологічних наук, професор, провідний науковий співробітник відділу компаративістики Інтитуту літератури ім. Т. Г. Шевченка НАН України. Наукові інтереси: американістика, компаративні дослідження світової та української літератури.

Тамара Наумівна Денисова померла 2 травня 2015 р.

Монографії:
  • Про романтичне в реалізмі: Із спостережень над сучасним романом США. —  К.: Наук. думка, 1985.
  • Экзистенциализм и современный американский роман. —  К.: Наук. думка, 1985.
  • Роман і романісти США ХХ століття. —  К.: Дніпро, 1990.
  • Історія американської літератури ХХ ст.: Навч. посібник для вузів. —  К.: Довіра, 2002.
  • Історія американської літератури ХХ століття / Вид. 2-ге, доп. – К.: Вид. дім. «КМ Академія», 2012. – 487 с.