Головна » автори » Ільницький Микола

Ільницький Микола

Ільницький Микола
Ільницький Микола Миколайович (23.09.1934 р., с. Ільник Турківського р-ну Львівської обл.) – літературознавець, кандидат філологічних наук (1973), доктор філологічних наук (1984), професор (1994), член-кореспондент НАН України (2003). Закінчив філологічний факультет Дрогобицького державного педагогічного інституту (1957). У 1957-1964 рр. – на журналістській роботі (газети  «Радянське слово »«Ленінська молодь »«Вільна Україна »), 1964-1990 – зав. відділу критики, заступник гол. редактора журналу  «Жовтень » ( «Дзвін »), водночас з 1990 р. – зав. відділу української літератури Інституту українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України, з 1994 – проф. кафедри укр. літератури, з 2001 р. – зав. кафедри теорії літератури та порівняльного літературознавства Львівського національного ун-ту ім. І. Франка, з 2003 р. – член-кор. НАН України. Дійсний член НТШ (1989). 
 Досліджує проблеми історії української літератури ХХ ст. і сучасного літературного процесу, динаміку еволюції стилів. Автор понад 600 наукових і науково-популярних праць.

 • Порівняльне літературознавство. Підручник
  Ця книжка, що вже пройшла апробацію як навчальний посібник, висвітлює теоретичні та методологічні питання порівняльного літературознавства, який слухають студенти бакалаври й маґістри гуманітарних факультетів. Вона охоплює широкий діапазон понять, концепцій і методик класичної та сучасної компаративістики, які дають філологові надійні інструменти для поглибленого пізнання національного письменства в міжлітературних і міжкультурних контекстах крізь призму генетичних, контактних, типологічних, інтертекстуальних підходів, постколоніальних та імагологічних студій.
  Книжку призначено для студентів гуманітарних факультетів, а також для аспірантів і викладачів, учителів-словесників і всіх шанувальників художнього слова.

  Підручнику присвоєно гриф МОН.
  ISBN: 978-966-518-485-0
  Рік видання: 2008
 • На перехрестях віку. Книга ІІІ
  Третя книга вибраних літературознавчих праць Миколи Ільницького містить статті про творчість Івана Франка, Михайла Яцкова, розвиток поезії і критики в Західній Україні у 20-30-ті роки ХХ століття, тенденції поетичного процесу в умовах довоєнної та повоєнної еміграції – від «Празької школи» до «Нью-Йоркської групи», а також спогади про сучасників.

  Розраховано на науковців, студентів та всіх, хто цікавиться українською літературою.
  ISBN: 978-966-518-482-9
  Рік видання: 2009
 • Вересневі відлуння. Поезії. Переклади
  Читачі знають Миколу Ільницького передусім як літературознавця, автора низки монографій та видань літературно-критичних статей. Книга ж "Вересневі відлуння" містить вибране з поетичного й перекладацького доробку літератора.
  ISBN: 978-966-518-557-4
  Рік видання: 2011
 • На перехрестях віку. Книга І
  Перша книга вибраних праць Миколи Ільницького містить літературно-критичні та історико-літературні статті, передмови, портрети, рецензії, які охоплюють понад сорок років його творчої діяльності. У них відображено важливі грані літературного процесу історичного періоду, сповненого драматизму суспільного життя: зв'язок слова і національного світосприйняття, трансформацію «вічних образів», характер міжлітературних взаємозв’язків і типологічних спорідненостей. У книзі окреслено характер творчої індивідуальності багатьох материкових та діаспорних українських письменників.

  Видання розраховане на широке коло читачів, зокрема на науковців, студентів та аспірантів гуманітарних профілів вищої школи, вчителів літератури.

  До першого тому увійшли наступні матеріали:

  Літературно-критичні статті:
  Пошук зводиться в закон
  Монументальність і час
  Барви і тони слова
  Алгеброю звіривши гармонію
  Бачення й осмислення
  Правдива іскра Прометея
  Живе дихання жанру
  Критика поетичної критики
  Від епічності... до епічності
  Маргинальність чи зміна парадигми та ін.

  Літературні портрети Василя Щурата, Юліана Опільського, Святослава Гординського, Юрія Дарагана, Василя Хмелюка, Богдана Нижанківського, Остапа Тарнавського, Василя Мисика, Ліни Костенко, Миколи Вінграновського, Віталія Коротича, романа Лубківського, Богдана Рубчака, івана Драча та ін.

  Студії, рецензії:
  Ідея "Воскреслої могили" в художній прозі Михайла Грушевського
  Гармонія серця і чола: релігійні мотиви у поезії М.Шашкевича і Б.-І. Антонича
  Драматургія сонета
  За законами притчової умовності
  Палімпсести Василя Стуса
  Автопортрет зі свічкою пам'яті і прощення
  Сковородіана Володимира Підпалого
  Осягаючи феномен Антонича
  Перша монографія про Дмитра Чижевського
  Ідеї Олександра Потебні в літературних працях Івана Дзюби та ін.
  ISBN: 978-966-518-435-5
  Рік видання: 2008
 • На перехрестях віку. Книга ІІ
  До другої книги праць Миколи Ільницького ввійшли монографії про Богдана-Ігоря Антоновича, Ігоря Калинця та «портрет» літературного Львова XX століття.
  ISBN: 978-966-518-471-3
  Рік видання: 2008