Головна » Автори » Ільницький Микола

Ільницький Микола

Ільницький Микола
Ільницький Микола Миколайович (23.09.1934, с. Ільник Турківського р-ну Львівської обл.) – літературознавець, кандидат філологічних наук (1973), доктор філологічних наук (1984), професор (1994), член-кореспондент НАН України (2003). Закінчив філологічний факультет Дрогобицького державного педагогічного інституту (1957). У 1957–1964 – на журналістській роботі (газети „Радянське слово”, „Ленінська молодь”, „Вільна Україна”), 1964–1990 – зав. відділу критики, заступник гол. редактора журналу „Жовтень” („Дзвін”), водночас з 1990 р. – зав. відділу української літератури Інституту українознавства ім. І.Крип’якевича НАН України, з 1994 – проф.. кафедри укр. літератури, з 2001 р. – зав. кафедри теорії літератури та порівняльного літературознавства Львівського національного ун-ту ім. І.Франка, з 2003 р. – член-кор. НАН України. Дійсний член НТШ (1989). Кандидатська дисертація „Творчість Михайла Яцківа в контексті ідейно-естетичної боротьби в українській літературі початку ХХ століття”, докторська – „Сучасна українська радянська поезія: літературний процес і еволюція образності”. Досліджує проблеми історії української літератури ХХ ст. і сучасного літературного процесу, динаміку еволюції стилів. Автор понад 600 наукових і науково-популярних праць.

Список основних наукових праць:
Монографії, посібники, брошури:
 • Барви і тони поетичного слова. – Київ, 1967. – 118 с.
 • Таємниці музи. – Київ, 1971. – 105 с.
 • Енергія слова. – Київ, 1978. – 242 с.
 • На вістрі серця і пера: (Про спадкоємність художніх ідей і новаторство в сучасній українській поезії). – Київ, 1980. – 263 с.
 • На спокій права не дано: Поезія Бориса Олійника. – Київ, 1980. – 112 с.
 • Безперервність руху. – Київ, 1983. –232 с.
 • Багатогранність єдності: Проблемно-стильові тенденції української радянської поезії. – Київ, 1984. – 240 с.
 • От поколения к поколению. – Москва, 1984. – 288 с.
 • Дмитро Павличко: Нарис творчості. – Київ, 1985. – 189 с.
 • Іван Драч: Нарис творчості. – Київ, 1986. – 221 с.
 • Сучасна молода українська поезія. – Київ, 1987. – 48 с.
 • У вимірах часу. – Київ, 1988. – 227 с.
 • Людина в історії. (Сучасний український історичний роман). – Київ, 1989. – 356 с.
 • Богдан–Ігор Антонич: Нарис життя і творчості. – Київ, 1991. – 207 с.
 • Західноукраїнська і емігрантська поезія 20–30-х років. – Киів, 1992. – 48 с.
 • Література українського відродження: Напрями і течії в українській літературі 20-х – поч. 30-х рр. ХХ ст. – Львів, 1994. – 72 с.
 • Від „Молодої Музи” до „Празької школи”. – Львів, 1995. – 318с.
 • Українська повоєнна еміграційна поезія. – Львів, 1995. – 116 с.
 • Критика і критерії: Літературно-критична думка в Західній Україні 20–30-х рр. ХХ ст. – Львів, 1998. – 148 с.
 • Драма без катарсису: Сторінки літературного життя Львова першої половини ХХ століття. [ В 2 кн. Кн.1]. – Львів, 1999. – 212 с.
 • Ключем метафори відімкнені вуста… Поезія Ігоря Калинця. – Париж; Львів; Цвікау, 2001. – 180 с.
 • Драма без катарсису: Сторінки літературного життя Львова другої половини ХХ століття. Кн.2. – Львів, 2003. – 256 с.
 • У фокусі віддзеркалень. – Львів, 2005. – 549 с.
 • Порівняльне літературознавство: Навчальний посібник. У 2-х част. – Львів: Вид. центр ЛНУ імені Івана Франка, 2007. – Част. 1.Лекційний курс. – 279 с.; Част. 2. Практичні заняття. – 145 с.
 • На перехрестях віку: у трьох книгах. - К.: Видавничий дім "Києво-Могилянська академія", 2008 – 2009. Кн. 1 – 838 с; кн. 2 – 703 с.; кн. 3 – 902 с.
 • Будний В., Ільницький М. Порівняльне літературознавство. – К.: Вид. дім “Києво-Могилянська Академія”, 2008. – 430 с.
Словники, енциклопедії:
Статті в „Українській літературній енциклопедії”, „Літературознавчому словнику-довіднику”, „Енциклопедії історії України”, „Енциклопедії сучасної України”, „Історії Львова”.

Редагування, упоряди., коментарі:
 • Яцків М. Избранные новеллы /Вступ. статья и составл. – Москва, 1973. – 192 с.
 • Яцків М. Муза на чорному коні. Оповідання, новели. /Упорядкув., передм., приміт. – Київ, 1989. – 847 с.
 • Весни розспіваної князь. Слово про Антонича. Статті. Есе. Спогади. Співупорядник – Р.Лубківський. – Львів, 1980. – 430 с.
 • Лепкий Б. Твори: В 2 т. /Упорядкув., передм. і приміт. – Київ, 1991. – Т.1. – 862 с.; Т.2 – 719 с.
 • Розсипані перли: Поети „Молодої Музи”. / Упорядкув. і приміт. – Київ, 1991. – 710 с.
 • Опільський Я. Твори: У 4 т. / Упорядкув., передм. – Львів, 1994–2005. – Т.1.– 1994. – 423 с.; Т.2. 1994. – 352 с.; Т.3. 2000. – 480 с.; Т.4. 2005. – 583 с.
 • Шашкевичіана: Нова серія. Вип. 1/2 НАН України. Ін-т українознавства ім. І.Крип’якевича ; Ін-т–заповідник М.Шашкевича у Вінніпезі; Шашкевичів-ська комісія у Львові /Ред. кол.: Я.Ісаєвич, В.Горинь, М.Ільницький (відп. ред), Ф.Стеблій та ін. – Львів; Броди; Вінніпег, 1996. – 468 с.
 • Гординський С. Колір і ритми: поезії, переклади /Упорядкув., передм. – Київ, 1997. – 408 с.
 • Антонич Б.–І. Знак Лева – Antonych Bohdan Ihor. Znak Lwa. / Упорядкув., передм. – Львів, 1998. – 253 с.
 • Білецький Л. Основи української літературно-наукової критики / Упорядкув., прим. – Київ, 1998. – 408 с.
 • Над рікою часу: Західноукраїнська поезія 20–30-х років. Антологія. / Упорядкув., прим. – Харків, 1999. – 639 с.
 • Франко І. Зів’яле листя: Лірична драма – Franko I. Zwięle liście:  Dramat liryczny – Франко И. Увядшие листья: Лирическая драма / Упорядкув., вступ стаття. – Львів, 2003. – 183 с.
 • Іван Франко – письменник, мислитель, громадянин: Матеріали Міжнародної наук. конференції (Львів, 25–27 верес. 1996 р.): Ред. М.Ільницький, Б.Якимович. Львів, 1998. – 871 с.
 • Парадигма: Зб. наукових праць / НАН України, Ін-ту українознавства ім. І.Крип’якевича; Ред. кол.: М.Ільницький (відп. ред.), В.Горинь, Я.Ісаєвич та ін. – Львів, 1998. – 334 с.
Література про вченого:
 • Українська літературна енциклопедія. – Київ, 1990. – Т.2. – С.308;
 • Письменники України. – К., 2006. – С.157–158;
 • Національна академія наук України. Персональний склад 1918–2003. – Київ, 2003. – С.136;
 • Колесник П. Микола Ільницький – критик // Дніпро. – 1981. – № 5. – 147–151;
 • Іваничук Р. На вістрі серця і пера / Іваничук Р. Чистий метал людського слова. – Київ, 1991. – С.146–159;
 • Тихолоз Б. Насолода осягання // Ільницький М. У фокусі віддзеркалень. – Львів, 2005. – С. 3–40.


 • Порівняльне літературознавство. Підручник
  Ця книжка, що вже пройшла апробацію як навчальний посібник, висвітлює теоретичні та методологічні питання порівняльного літературознавства, який слухають студенти бакалаври й маґістри гуманітарних факультетів. Вона охоплює широкий діапазон понять, концепцій і методик класичної та сучасної компаративістики, які дають філологові надійні інструменти для поглибленого пізнання національного письменства в міжлітературних і міжкультурних контекстах крізь призму генетичних, контактних, типологічних, інтертекстуальних підходів, постколоніальних та імагологічних студій.
  Книжку призначено для студентів гуманітарних факультетів, а також для аспірантів і викладачів, учителів-словесників і всіх шанувальників художнього слова.

  Підручнику присвоєно гриф МОН.
  ISBN: 978-966-518-485-0
  Рік видання: 2008
 • На перехрестях віку. Книга ІІІ
  Третя книга вибраних літературознавчих праць Миколи Ільницького містить статті про творчість Івана Франка, Михайла Яцкова, розвиток поезії і критики в Західній Україні у 20-30-ті роки ХХ століття, тенденції поетичного процесу в умовах довоєнної та повоєнної еміграції – від «Празької школи» до «Нью-Йоркської групи», а також спогади про сучасників.

  Розраховано на науковців, студентів та всіх, хто цікавиться українською літературою.
  ISBN: 978-966-518-482-9
  Рік видання: 2009
 • Вересневі відлуння. Поезії. Переклади
  Читачі знають Миколу Ільницького передусім як літературознавця, автора низки монографій та видань літературно-критичних статей. Книга ж "Вересневі відлуння" містить вибране з поетичного й перекладацького доробку літератора.
  ISBN: 978-966-518-557-4
  Рік видання: 0
 • На перехрестях віку. Книга І
  Перша книга вибраних праць Миколи Ільницького містить літературно-критичні та історико-літературні статті, передмови, портрети, рецензії, які охоплюють понад сорок років його творчої діяльності. У них відображено важливі грані літературного процесу історичного періоду, сповненого драматизму суспільного життя: зв'язок слова і національного світосприйняття, трансформацію «вічних образів», характер міжлітературних взаємозв’язків і типологічних спорідненостей. У книзі окреслено характер творчої індивідуальності багатьох материкових та діаспорних українських письменників.

  Видання розраховане на широке коло читачів, зокрема на науковців, студентів та аспірантів гуманітарних профілів вищої школи, вчителів літератури.

  До першого тому увійшли наступні матеріали:

  Літературно-критичні статті:
  Пошук зводиться в закон
  Монументальність і час
  Барви і тони слова
  Алгеброю звіривши гармонію
  Бачення й осмислення
  Правдива іскра Прометея
  Живе дихання жанру
  Критика поетичної критики
  Від епічності... до епічності
  Маргинальність чи зміна парадигми та ін.

  Літературні портрети Василя Щурата, Юліана Опільського, Святослава Гординського, Юрія Дарагана, Василя Хмелюка, Богдана Нижанківського, Остапа Тарнавського, Василя Мисика, Ліни Костенко, Миколи Вінграновського, Віталія Коротича, романа Лубківського, Богдана Рубчака, івана Драча та ін.

  Студії, рецензії:
  Ідея "Воскреслої могили" в художній прозі Михайла Грушевського
  Гармонія серця і чола: релігійні мотиви у поезії М.Шашкевича і Б.-І. Антонича
  Драматургія сонета
  За законами притчової умовності
  Палімпсести Василя Стуса
  Автопортрет зі свічкою пам'яті і прощення
  Сковородіана Володимира Підпалого
  Осягаючи феномен Антонича
  Перша монографія про Дмитра Чижевського
  Ідеї Олександра Потебні в літературних працях Івана Дзюби та ін.
  ISBN: 978-966-518-435-5
  Рік видання: 2008
 • На перехрестях віку. Книга ІІ
  До другої книги праць Миколи Ільницького ввійшли монографії про Богдана-Ігоря Антоновича, Ігоря Калинця та «портрет» літературного Львова XX століття.
  ISBN: 978-966-518-471-3
  Рік видання: 2008