Головна » Автори » Базілінська Олена

Базілінська Олена

Базілінська Олена
Кандидат економічних наук, доцент кафедри фінансів Національного університету «Києво-Могилянська Академія».

Наукові праці:
 • Базалінська О. Я. Мікроекономіка. Теорія і практика. – К. : Вид. дім «Києво-Могилянська академія», 2007. – 276 с.
 • Базілінська О. Я. Формування капіталу підприємств: зовнішні джерела фінансування // Науковий журнал. Культура народів Причорномор’я.  – Сімферополь, 2008. – № 129. – С. 33–35.
 • Bazilinska O. Internal sources of business financing // Наукові записки НаУКМА. Економічні науки. – К.: Вид. дім «Kиєво-Mогилянська академія», 2008.– Т.81. – С. 3–6.
 • Bazilinska O. The influence of different types of monetary and budgetary policies on basic macroeconomic indexes//Научно пространство на Європа – 2008. Материали за IV международна научна практична конференция. София, 15–30 април 2008 р. – София «Бял ГРАД-БГ» ООД, 2008. – С. 18 –22 .
 • Базілінська О. Я. Фінансовий аналіз як складова фінансового менеджменту малих підприємств // Україна в ХХІ столітті: проблеми та перспективи соціально-економічного розвитку. Збірник наукових праць. – Кам’янець-Подільський: – 2008. – С. 255–259.
 • Базілінська О. Я. Вартість підприємств: порівняльна характеристика методів її оцінки // Науковий журнал. Культура народів Причорномор’я. – Сімферополь, 2009. – № 152. – С. 7–8.
 • Базілінська О. Я. Деякі аспекти управління грошовими потоками на підприємстві//Актуальні проблеми та перспективи розвитку економіки України. Матеріали VIIІ Міжнародної науково-практичної конференції. Алушта, 1–3 жовтня 2009 р. – Симферополь, 2009. – С. 112.
 • Bazilinska O. Cost management of small // Наукові записки НаУКМА. Економічні науки. – К.: Вид. дім «Kиєво-Mогилянська академія», 2009.– Т. 94. – С. 7–10.
 • Базілінська О. Я. Вартість підприємств: методи підвищення вартості вітчизняних підприємств / О. Я. Базілінська // Вісник Чернігівського державного університету. – Чернігів: ЧДТУ, 2010. – №41. –С. 43–47.
 • Базілінська О. Я. Шляхи поліпшення фінансового стану підприємств малого бізнесу України // Сучасна економічна теорія та пошук ефективних механізмів господарювання. Матеріали IV Міжнародної науково-практичної конференції (11–12 березня 2011 року). Сімферополь. – Саки: ПП «підприємство Фенікс», 2011. – С.180–183.
 • Базілінська О. Я. Ефективна система корпоративного управління як передумова зростання капіталізації компанії // Вісник Чернігівського державного університету. Серія «Економічні науки»: науковий збірник/Черніг.держ. технол. ун-т. – Чернігів: Черніг. держ. технол. ун-т, 2012. – №1(56). – С . 26–30.
 • Bazilinska O. A Comprehensive Approach to Assessing the Financial Condition of the Enterprise//Научният потенциал на света. Материали за 8-а международна научна практична конференція. София, 17–25 септември 2012 г. Том 1. Икономики. София. «Бял ГРАД-БГ» ООД, 2012  – С. 38–41.