Головна » автори » Базілінська Олена

Базілінська Олена

Базілінська Олена
Кандидат економічних наук, доцент кафедри фінансів Національного університету «Києво-Могилянська Академія».

Наукові праці:
  • Базалінська О. Я. Мікроекономіка. Теорія і практика. – К. : Вид. дім «Києво-Могилянська академія», 2007. – 276 с.
  • Bazilinska O. Internal sources of business financing // Наукові записки НаУКМА. Економічні науки. – К.: Вид. дім «Kиєво-Mогилянська академія», 2008.– Т.81. – С. 3–6.
  • Bazilinska O. Cost management of small // Наукові записки НаУКМА. Економічні науки. – К.: Вид. дім «Kиєво-Mогилянська академія», 2009.– Т. 94. – С. 7–10.
  • Базілінська О. Я. Вартість підприємств: методи підвищення вартості вітчизняних підприємств / О. Я. Базілінська // Вісник Чернігівського державного університету. – Чернігів: ЧДТУ, 2010. – №41. –С. 43–47.
  • Базілінська О. Я. Шляхи поліпшення фінансового стану підприємств малого бізнесу України // Сучасна економічна теорія та пошук ефективних механізмів господарювання. Матеріали IV Міжнародної науково-практичної конференції (11–12 березня 2011 року). Сімферополь. – Саки: ПП «підприємство Фенікс», 2011. – С.180–183.