Політологія. Сторінка 2

Головна » Каталог » Політологія купити книги
Рік видання:
Сортувати:
 • Демократична легітимність. Безсторонність, рефлексивність, наближеність
  Книжка П'єра Розанвалона допоможе соціологам, політологам, історикам, філософам, економістам не лише зорієнтуватися в згаданих проблемах, а й відкрити для себе нові виміри та горизонти живої, а не «керованої» демократії.
  ISBN: 978-966-518-515-4
  Рік видання: 2009
 • Глобалізація. Наслідки для людини і суспільства
  Термін «глобалізація» сьогодні на вустах в усіх. Для декого глобалізація - це те, що нам потрібно для щастя, інші вважають її причиною всіх наших бід. Незважаючи ні на що, глобалізація - незворотний процес, який стосується нас однаковою мірою і в однаковий спосіб.
  Про це йдеться в книзі вченого-соціолога, професора Лідського і Варшавського університетів, Зиґмунта Баумана.
  ISBN: 978-966-518-456-0
  Рік видання: 2008
 • Педагогіка свободи: етика, демократія і громадянська мужність
  Цей твір всесвітньо відомого педагога, філософа і громадського діяча Пауло Фрейре є логічним завершенням його своєрідної трилогії, започаткованої книгами «Педагогіка пригноблених» та «Педагогіка надії». У «Педагогіці свободи» автор подає свої погляди на професію вчителя в гуманістичній освіті, модель якої він детально змалював у попередніх працях. Читач знайде тут філософське осмислення способів пізнання людиною світу й відповідні міркування стосовно побудови навчального процесу.
  Видано за підтримки Міжнародного фонду "Відродження".
  ISBN: 978-966-518-521-Х
  Рік видання: 2004
 • Нерозділена Європа: демократія, важелі впливу та інтеграція після комунізму
  У книзі досліджено механізм впливу ЄС на посткомуністичні країни Центрально-Східної Європи – важелі та паси, які перекладали зовнішній чинник на внутрішньополітичну зміну цілого спектра розмаїтих політичних режимів, що привела їх, кінець кінцем, до конверґенції на ґрунті ліберальної демократії та вступу до ЄС.
  ISBN: 978-966-518-500-0
  Рік видання: 2009
 • Європейська інтеграція
  Збірник праць пропонує широкий і грунтовний огляд інститутів, політичних сфер та проблемних питань європейської інтеграції. Вміщені доповіді зорієнтовані на провідне питання: як у цій динамічній багаторівневій системі можна демократично і водночас ефективно здійснювати урядування.
  ISBN: 978-966-518-399-0
  Рік видання: 2007
 • Утопічний капіталізм. Історія ідеї ринку
  У книжці „Утопічний капіталізм. Історія ідеї ринку” П. Розанвалон – історик, соціолог, один з найцікавіших сучасних французьких інтелектуалів – досліджує поняття ринку на великому часовому проміжку в його найширшому контексті, простежує генезис і розквіт ідеї ринку як принципу суспільного устрою. Він стверджує, що лібералізм не є ідеологією, яка легітимізує капіталізм зразка ХІХ століття. На його думку, лібералізм – це завершене філософське обґрунтування суспільної організації, так само утопічне, як і його духовний наступник, соціалізм Маркса. П. Розвалон розкриває утопічність ліберальної історії ринку. Уявленню про ринок як про автоматичний механізм регулювання всіх суспільних процесів він проставляє власне нове бачення автономії різних сфер людського життя. Книжка буде цікавою для соціологів, політологів. істориків, філософів, економістів.
  ISBN: 978-966-518-364-8
  Рік видання: 2006
 • Об`єднана Європа: від мрії до реальності. Історичні нариси про батьків-засновників Європейського Союзу
  У книзі подано політичні біографії сімнадцяти політичних діячів, котрі відіграли суттєву роль в історії європейської інтеграції: німців, французів, британців, чехів, австрійця, італійця, поляка, росіянина.
  ISBN: 978-966-518-566-6
  Рік видання: 2011
 • Ми не є українофілами. Польська політична думка про Україну і українців
  У антології зібрано тексти польських політичних мислителів 90-х років XIX – 80-х років XX століття, предметом яких є українсько-польські стосунки, проблеми співжиття українців і поляків на землях етнічного прикордоння, питання незалежності України та можливі сценарії розвитку відносин між Україною та Польщею як самостійними державами.
  ISBN: 978-966-518-584-0
  Рік видання: 2012
 • З історії незакінченої війни***
  У книзі вибраних есе і розвідок Юрія Шевельова – найвидатнішого українського гуманітарія ХХ століття, славіста зі світовим ім'ям – автор постає передусім як політичний мислитель, блискучий аналітик своєї доби. Ця збірка є хронікою вивільнення непересічної особистості з випарів найядучішої системи радянського тоталітаризму, історія особистого вибору позиції інтелектуального опору в епоху пристосуванства, поєднана з проникливим аналізом колективної долі українців в імперській системі всеохопної соціальної й національної уніфікації та державного терору.

  До збірки ввійшли есе й розвідки Ю. Шевельова, написані впродовж тривалого часу – від 1940-х років, початків його еміграційного життя на Заході, до 1990-х, коли ім'я і творчий доробок автора стали відомими в Україні. Культурологічну й політологічну тематику останніх його розвідок, опублікованих уже на батьківщині, можна загально окреслити підзаголовком одного з есе, хоча й присвяченого іншій країні, - «Незалежність – і що завтра?». Видання розраховане на широке коло читачів.
  ISBN: 978-966-518-519-2
  Рік видання: 2009
 • Політика. Основні концепції в суспільних науках
  Книга австралійського науковця і викладача Ганни Колбеч доступно, зрозуміло й водночас науково розкриває зміст терміну «публічна політика».
  ISBN: 978-966-518-273-0
  Рік видання: 2004
1 2 3