Філологія. Сторінка 5

Головна » Каталог » Філологія купити книги
Рік видання:
Сортувати:
 • Бранець вічності. Аспекти поетичної творчості Олекси Стефановича
  У книзі розглянуто різноманітні аспекти творчості одного з найбільш своєрідних і водночас найменш досліджених українських поетів – Олекси Стефановича (1899-1970). Автор зосереджує увагу, головно, на трансформації тем і мотивів метафізичної поезії у літературі ХХ століття. Побіч літературознавчих розвідок, видання містить хронологію життя і творчості О. Степановича, а також – у додатках - спогади друзів і сучасників про поета.
  ISBN: 978-966-518-400-8
  Рік видання: 2007
 • Класики і романтики. Штудії з історії німецької літератури XVIII-XIX століть***
  Веймарські класики Ґете і Шиллер, ранні романтики Новаліс, Ф. Шлеґель, Тік, Гельдерлін, Клейст, Гофман та ін.
  ISBN: 978-966-518-632-8
  Рік видання: 2013
 • Тарас Шевченко. Життя і творчість
  Праця Івана Дзюби «Тарас Шевченко» поєднує розповідь про життєвий і творчий шлях великого поета й художника з інтерпретацією його спадщини, аналізом конкретних творів та характерних мотивів поезії й прози в синхронному й діахронному вимірах.

  Автор прагнув охопити весь обшир літературної та громадянської діяльності великого сина України в широкому історичному й естетичному контексті, розкрити центральне місце Шевченка в усьому національному житті, з’ясувати природу його магнетичної влади над поколіннями українців. У праці використано багатий матеріал культуркомпаративістського і культургерменевтичного характеру.
  ISBN: 978-966-518-446-1
  Рік видання: 2008
 • Українська мова у ХХ сторіччі: історія лінгвоциду
  У збірнику вміщено документи і матеріали, що стосуються мовної політики радянського керівництва на теренах України.
  ISBN: 966-518-314-1
  Упорядник: Масенко Лариса
  Рік видання: 2005
 • Вітер з України і наші екзистенційні зусилля
  Як у процесі переоцінки не відкинути духовних надбань минулого, як уникнути примітивної перестановки знаків з «плюс» на «мінус», як поєднати принциповість у відстоюванні своєї позиції та вміння дослухатися до іншої – на ці та інші гостроактуальні теми розмірковує відомий літературознавець Михайлина Коцюбинська.
  ISBN: 978-966-518-327-3
  Рік видання: 2005
 • Наш Лукаш. Книга 1
  У книзі «Наш Лукаш» зібрано важливі достовірні матеріали про великого українського перекладача, письменника, лексикографа Миколу Лукаша. Неабиякий інтерес становлять свідчення ровесників, що разом із ним пережили роки німецької окупації. Значна кількість наведених спогадів друкується вперше.
  ISBN: 978-966-518-531-4
  Рік видання: 2009
 • Зарубіжна література: від античності до початку ХІХ сторіччя. Історико-естетичний нарис***
  В історико-естетичному нарисі розглядаються основні літературні явища античності, середніх віків, Відродження, XVII і XVIII ст. в їхньому органічному зв’язку і взаємопереходах, розкривається їхня естетична основа, ідейно-тематичний зміст і поетика, встановлюються зв’язки зі світоглядним життям епох.
  Для студентів-філологів, викладачів зарубіжної літератури.
  ISBN: 978-966-518-615-1
  Рік видання: 2013
 • Мовна свідомість: структура, типологія, виховання
  З огляду на глобалізацію піднесення мовної свідомості стає нині конче важливим і що майбутнє суспільство знань створює для цього найсприятливіші можливості.
  ISBN: 978-966-518-595-6
  Рік видання: 2012
 • На перехрестях віку. Книга І
  Перша книга вибраних праць Миколи Ільницького містить літературно-критичні та історико-літературні статті, передмови, портрети, рецензії, які охоплюють понад сорок років його творчої діяльності. У них відображено важливі грані літературного процесу історичного періоду, сповненого драматизму суспільного життя: зв'язок слова і національного світосприйняття, трансформацію «вічних образів», характер міжлітературних взаємозв’язків і типологічних спорідненостей. У книзі окреслено характер творчої індивідуальності багатьох материкових та діаспорних українських письменників.

  Видання розраховане на широке коло читачів, зокрема на науковців, студентів та аспірантів гуманітарних профілів вищої школи, вчителів літератури.

  До першого тому увійшли наступні матеріали:

  Літературно-критичні статті:
  Пошук зводиться в закон
  Монументальність і час
  Барви і тони слова
  Алгеброю звіривши гармонію
  Бачення й осмислення
  Правдива іскра Прометея
  Живе дихання жанру
  Критика поетичної критики
  Від епічності... до епічності
  Маргинальність чи зміна парадигми та ін.

  Літературні портрети Василя Щурата, Юліана Опільського, Святослава Гординського, Юрія Дарагана, Василя Хмелюка, Богдана Нижанківського, Остапа Тарнавського, Василя Мисика, Ліни Костенко, Миколи Вінграновського, Віталія Коротича, романа Лубківського, Богдана Рубчака, івана Драча та ін.

  Студії, рецензії:
  Ідея "Воскреслої могили" в художній прозі Михайла Грушевського
  Гармонія серця і чола: релігійні мотиви у поезії М.Шашкевича і Б.-І. Антонича
  Драматургія сонета
  За законами притчової умовності
  Палімпсести Василя Стуса
  Автопортрет зі свічкою пам'яті і прощення
  Сковородіана Володимира Підпалого
  Осягаючи феномен Антонича
  Перша монографія про Дмитра Чижевського
  Ідеї Олександра Потебні в літературних працях Івана Дзюби та ін.
  ISBN: 978-966-518-435-5
  Рік видання: 2008
 • На перехрестях віку. Книга ІІ
  До другої книги праць Миколи Ільницького ввійшли монографії про Богдана-Ігоря Антоновича, Ігоря Калинця та «портрет» літературного Львова XX століття.
  ISBN: 978-966-518-471-3
  Рік видання: 2008