Філософія, культурологія. Сторінка 2

Головна » Каталог » Філософія, культурологія купити книги
Рік видання:
Сортувати:
 • Вступ до культурології античності. Стародавня Греція
  Навчальний посібник створено на основі лекційного курсу «Антична культура», який читається на гуманітарному факультеті НаУКМА. Він містить необхідний для гуманітаріїв-початківців пропедевтичний матеріал про давньогрецьку культуру як систему, її топіку та морфологію, основні типи духовної діяльності, ментальність, картину світу давньогрецького соціуму, характер його системи цінностей. Адресовано студентам загальногуманітарного профілю, які обирають курси історико-культурного циклу («Антична культура», «Українська та зарубіжна культура», «Культура Європи», «Культура Відродження», «Культура Європи Нового часу»).
  ISBN: 978-966-518-219-6
  Рік видання: 2003
 • Під сигнатурою Софії
  Книжка є результатом дослідження шляхів самотворення людини в контекстах духу, долі, локально-національних цивілізацій, тих можли­востей, що відкриває українська культура. Орієнтиром дослідження стала концепція софійності, що була залучена греко-слов’янською православною цивілізацією як принцип мудрості буття, святості рідної землі, «радісного художества», творчості, архетипу українського мен­талітету. У книзі висвітлюються питання національного відродження України, особливостей перехідних процесів, характеристик української ментальності, в тому числі настанов кордоцентризму, персоналізму, софійності, онтологічного оптимізму, буттєвої етики, архетипу Слова та парадигми бароко. Розкривається визначення самого феномену національного менталітету через тлумачення символічних формоутворень: Дім – Поле – Храм. У цьому напрямі досліджуваний матеріал ґрунтується на питаннях екзистенції людини та цивілізаційних підстав її розвитку, долі національних цінностей у трансформаційній схемі: історія – метаісторія-постісторія, ейдетики української культури.
  ISBN: 978-966-518-431-7
  Рік видання: 2008
 • Мої правильні погляди на все
  Остання за часом книжка найвідомішого сучасного польського філософа є своєрідним підсумком його довгого і складного шляху у філософії і політиці. Автор пояснює мотиви свого розриву з комуністичною ідеологією і те, чому комуністичний проект був приречений на невдачу.
  ISBN: 978-966-518-334-6
  Рік видання: 2005
 • Вступ до культурології античності. Навчальний посібник***
  Розглядаються основні риси античного типу культури, спосіб життя, ментальність, аксіологія стародавніх греків і римлян.
  ISBN: 978-966-518-470-6
  Рік видання: 2009
 • Загальна теорія культури. Навчальний посібник
  У навчальному посібнику автор – викладач кафедри теорії та історії культури Києво-Могилянської академії – розмежовує «територію культури» на теми та проблеми, які в рамках запропонованих теоретичних підходів покликані допомогти гуманітарію відрефлексувати своє місце в царині актуального академічного знання. У ситуації фундаментальної невизначеності критеріїв якісної гуманітарної освіти посібник є спробою продемонструвати можливість авторської об’єктивності через доречно відібрані і створені наративи, описи, пояснення, аргументи, обґрунтування та інтерпретації. Автор шляхом зосередження уваги читача на найбільш взірцевих, на його погляд, фрагментах знання та культури стверджує можливість вироблення не тільки особливого гуманітарного чуття – фронесису, а й необхідність збереження ідеалу істинного знання, хоча б у рамках такого сучасного гуманітарного дисциплінарного проекту, як культурологія.
  ISBN: 978-966-518-446-9
  Рік видання: 2008
1 2