Уцінка. Сторінка 2

Головна » Каталог » Уцінка купити книги
Рік видання:
Сортувати:
 • Глобалізація. Наслідки для людини і суспільства
  Термін «глобалізація» сьогодні на вустах в усіх. Для декого глобалізація - це те, що нам потрібно для щастя, інші вважають її причиною всіх наших бід. Незважаючи ні на що, глобалізація - незворотний процес, який стосується нас однаковою мірою і в однаковий спосіб.
  Про це йдеться в книзі вченого-соціолога, професора Лідського і Варшавського університетів, Зиґмунта Баумана.
  ISBN: 978-966-518-456-0
  Рік видання: 2008
 • Український голокост 1932-1933. Свідчення тих, хто вижив. Том 3
  У книзі вміщено свідчення тих, хто пережив одну з найжахливіших трагедій в історії людства - штучний голодомор-геноцид 1932-1933 рр., спрямований на винищення українського народу.
  Спогади, зібрані впродовж багатьох років, доповнені документальними матеріалами й свідченнями про голодомор 1946-1947 рр., дають змогу побачити дію страхітливого механізму знищення українського селянства, відновити замовчувані досі сторінки вітчизняної історії.
  ISBN: 978-966-518-343-5
  Упорядник: Мицик Юрій
  Рік видання: 2006
 • Власність, контроль і конфлікт інтересів в акціонерних товариствах
  Книга присвячена присвячена найгострішим питанням корпоративного управління, розкриває механізми формування і розподілу власності, влади і доходів у корпораціях.
  ISBN: 978-966-518-444-7
  Рік видання: 2008
 • Давньоруське любомудріє: тексти і контексти
  Збірник історико-філософських студій приурочений до 75-річчя Вілена Сергійовича Горського. Статті збірника зосереджені навколо феномена вітчизняної духовної культури – любомудрія, який став об’єктом науково дослідження в українській історико- філософській науці завдяки зусиллям професора Горського. Авторський колектив збірника об’єднує кілька поколінь дослідників філософських ідей у культурі Київської Русі. Книга зацікавить філософів, культурологів і широкий загал
  ISBN: 978-966-518-385-0
  Упорядник: Вдовина Ольга
  Рік видання: 2006
 • Література. Теорія. Методологія
  Книга становить добірку статей сучасних польських літературознавців, присвячених найбільш помітним теоріям, концепціям і школам світового літературознавства ХХ ст.
  ISBN: 978-966-518-486-7
  Упорядник: Уліцька Данута
  Рік видання: 2008
 • Філософська і мистецька культура
  Автор книги, професор НаУКМА, ґрунтовно аналізує актуальні проблеми розвитку культури України в їх філософському аспекті; значну увагу приділено питанням української мистецької культури і її релігійним вимірам. В окремі розділи увійшли праці, присвячені Києво-Могилянській академії та її ролі в історії України.
  ISBN: 978-966-518-270-6
  Рік видання: 2004
 • Інформаційні системи і структури даних. Навчальний посібник
  У посібнику викладено лекційний матеріал нормативної навчальної дисципліни «Інформаційні системи і структури даних» для ознайомлення студентів із методами ведення даних у повнотекстових і документних базах та організації інформаційно-пошукових систем.
  ISBN: 978-966-518-393-1
  Рік видання: 2007
 • Листування Митрополита Іларіона (Огієнка)
  У книзі вміщено частину епістолярної спадщини видатного українського церковного і державного діяча, вченого, митрополита Іларіона (Огієнка) (1882–1972)
  ISBN: 978-966-518-344-3
  Упорядник: Мицик Юрій
  Рік видання: 2006
 • Як час спливає: Від епохи промислових революцій до інформаційної революції
  Авторитетний аналіз економічного зростання за період від промислової революції до «нової економіки» сьогодення.
  ISBN: 978-966-518-476-6
  Рік видання: 2008
 • Інформаційне забезпечення соціальної сфери. Методичний посібник до курсу
  У збірці подано матеріали, які допомагають студентам магістерської програми опанувати курс «Інформаційне забезпечення соціальної сфери». Представлено програму, робочий тематичний план та основні вимоги до знань студентів. Подано питання для дискусії, контрольні питання та завдання до занять. Вагоме місце в посібнику відведено викладу матеріалу лекційних та семінарських занять, які дають уявлення про основні складові інформаційної діяльності. Методичні матеріали призначено для студентів та викладачів, а також тих, хто цікавиться налагодженням ефективної інформаційної роботи в організаціях та закладах соціальної сфери.
  ISBN: 978-966-518-286-3
  Рік видання: 2007
1 2 3 4 5