Головна » Каталог » Архів » Хрестоматія з архівознавства купити книгу

Хрестоматія з архівознавства. Геннадій Боряк

Хрестоматія з архівознавства
ISBN: 978-966-518-215-3
Упорядник:
Рік видання: 2003
Мова: українська
Формат: 60x90/16
Обкладинка: м`яка
Кількість сторінок: 408
15 $
Немає в наявності
Хрестоматія доповнює й ілюструє основні положення підручника «Архівознавство». Видання містить текст Закону України «Про Національний архівний фонд і архівні установи», нормативні акти, методичні рекомендації з питань діяльності архівних установ, наукові статті, присвячені ключовим проблемам архівознавства. Для студентів історичних факультетів вищих навчальних закладів України, працівників архівних установ та всіх, хто цікавиться проблемами української культури.

Зміст

Передмова (Ірина Матяш)
Розділ 1. Архівознавство як наука
 • Веретенников В.І. Що таке архівознавство
 • Романовський В.О. Архівознавство
 • Арламовський Казімєж. Архівістика, її сутність та визначення
 • Калакура Я.С. Архівознавство: наука чи система наукових знань?
 • Автократов В.М. Схема зв’язків архівознавства з іншими дисциплінами
 • Старостін Є.В. Джерелознавство й архівознавство: грані взаємодії
 • Хорхордіна Т.І. Від архівознавства до архівософії? До постановки питання
 • Завдання для самопідготовки
 • Рекомендована література
Розділ 2. Архівна система та система архівних установ
 • Положення про Державний комітет архівів України
 • Положення про Центральний державний архів вищих органів влади і управління України
 • Положення про Центральний державний архів громадських об’єднань України
 • Положення про Центральний державний історичний архів України, м. Київ
 • Положення про Центральний державний історичний архів України, м. Львів
 • Положення про Центральний державний кінофотофоноархів України імені Г.С. Пшеничного
 • Положення про Центральний державний архів-музей літератури і мистецтва України
 • Положення про Центральний державний науково-технічний архів України
 • Статут Українського науково-дослідного інституту архівної справи та документознавства
 • Положення про Державний центр збереження документів Національного архівного фонду
 • Типове положення про державний архів області, міста Києва і Севастополя
 • Типове положення про архівний відділ районної, районної у місті Києві і Севастополі державної адміністрації
 • Примірне положення про архівний відділ міської ради міста республіканського (Автономної Республіки Крим), обласного значення
 • Завдання для самопідготовки
 • Рекомендована література
Розділ 3. Національний архівний фонд: склад, структура, правові засади
 • Постанова РНК УСРР «Про єдиний державний архівний фонд УСРР» (1925)
 • Устав про єдиний державний архівний фонд УСРР (1930)
 • Закон України «Про національний архівний фонд і архівні установи» (1933)
 • Закон України «Про національний архівний фонд та архівні установи» (2001)
 • Завдання для самопідготовки
 • Рекомендована література
Розділ 4. Архівна україніка
 • Віденська конвенція про правонаступництво держав щодо державної власності, державних архівів та державних боргів (1983)
 • Професійна оцінка Віденської конвенції про правонаступництво держав щодо державної власності, державних архівів та державних боргів Міжнародної ради архівів (1983)
 • Зведена таблиця договорів та угод щодо переміщення архівів (1645-1975)
 • Угода про правонаступництво щодо державних архівів колишнього Союзу РСР (1992)
 • Рекомендації науково-практичного симпозіуму «Правові аспекти реституції культурних цінностей: теорія і практика» (1996)
 • Акуленко В.І. Реституція культурних цінностей
 • Архівна та рукописна Україніка: Програма виявлення, обліку, опису архівних документів і рукописних книг та створення національного банку інформації по документальних джерелах з історії України (1992)
 • Завдання для самопідготовки
 • Рекомендована література
Розділ 5. Організація роботи державних архівів
 • Порядок доступу до приміщень і на територію державних архівних установ
 • Положення про порядок зупинення діяльності архівних установ, що не забезпечують збереженість документів Національного архівного фонду або порушують вимоги щодо їх державної реєстрації
 • Завдання для самопідготовки
 • Рекомендована література
Розділ 6. Організація архівних документів
 • Із проекту «Основних правил роботи державних архівів України»
 • Завдання для самопідготовки
 • Рекомендована література
Розділ 7. Формування Національного архівного фонду
 • Порядок утворення та діяльності експертних комісій з визначення цінності документів
 • Порядок державної реєстрації документів Національного архівного фонду
 • Завдання для самопідготовки
 • Рекомендована література
Розділ 8. Архівне описування
 • Автократов В.М. Загальні поняття, принципи і методи торії описування
 • Загальний міжнародний стандарт архівного описування ISAD (G)
 • Завдання для самопідготовки
 • Рекомендована література
Розділ 9. Облік документів Національного архівного фонду
 • Порядок ведення державного обліку документів Національного архівного фонду України
 • Порядок здійснення  централізованого державного обліку документів історико-культурної спадщини, що знаходиться за кордоном, та документів іноземного походження, що стосуються історії України
 • Порядок віднесення документів Національного архівного фонду до унікальних, внесення їх до Державного реєстру національного культурного надбання та зберігання
 • Завдання для самопідготовки
 • Рекомендована література
Розділ 10. Довідковий апарат до документів Національного архівного фонду
 • Довідковий апарат архівів України: загальний огляд
 • Завдання для самопідготовки
 • Рекомендована література
Розділ 11. Забезпечення збереженості архівних документів
 • Положення про умови зберігання архівних документів
 • Методичні рекомендації щодо створення та організації страхового фонду унікальних і особливо цінних документів з паперовою основою
 • Порядок надання державними архівними установами допомоги юридичним і фізичним особам, які є власниками документів Національного архівного фонду, у поліпшенні умов зберігання, реставрації, консервації, створенні страхового фонду і фонду користування документами
 • Порядок невідкладної реставрації, ремонту і консервації унікальних документальних пам’яток
 • Завдання для самопідготовки
 • Рекомендована література
Розділ 12. Інформатизація архівної справи
 • Основні положення концепції комп’ютеризації архівної справи в Україні
 • Боряк Г.В. Десять років інформатизації архівної справи в Україні: проблеми, здобутки, перспективи
 • Завдання для самопідготовки
 • Рекомендована література
Розділ 13. Науково-дослідна та методична робота архівних установ
 • Положення про Наукову раду Державного комітету архівів України
 • Положення про Вчену раду Українського науково-дослідного інституту архівної справи та документознавства
 • Положення про Методичну комісію Державного комітету архівів України
 • Положення про Редакційно-видавничу раду Державного комітету архівів України
 • Примірне положення про Науково-методичну раду державного архіву
 • Положення про премію імені Василя Веретеннікова
 • Положення про Галузеву службу науково-технічної інформації (ГСНТІ) з архівної справи та документознавства
 • Завдання для самопідготовки
 • Рекомендована література
Розділ 14. Використання архівної інформації
 • Із Закону України «Про інформацію»
 • Порядок користування документами Національного архівного фонду України в державних архівах України
 • Завдання для самопідготовки
 • Рекомендована література
Кодекс етики архівістів
Основні поняття та терміни

Рекомендуємо

Відгуки (0)

+ Додати відгук