Студентам. Сторінка 2

Головна » Каталог » Студентам купити книги
Рік видання:
Сортувати:
 • Іржа на лезі: лівобережне козацтво і російсько-турецька війна 1735-1739 років
  Автор вводить читача в контекст міжнародних подій, які передували збройному конфлікту Росії та Туреччини, висвітлює місце козацького чинника в міждержавних стосунках.
  ISBN: 978-966-518-514-7
  Рік видання: 2009
 • Нариси історії архівної справи в Україні
  Історія архівів та архівної справи на теренах України від найдавніших часів до 2001 року
  ISBN: 978-966-518-079-7
  Рік видання: 2002
 • Архіви окупації. 1941–1944. Том 1
  У виданні вперше представлено інформацію про так звані «окупаційні фонди» державних архівів України. Понад півстоліття цей потужний документальний масив був здебільшого засекреченим і недоступним для дослідників.
  ISBN: 978-966-518-351-6
  Рік видання: 2006
 • Системне моделювання показників бюджетної системи України: принципи та інструменти
  У монографії розглянуто теоретико-методологічні та прикладні аспекти моделювання механізму бюджетного регулювання на різних ієрархічних рівнях.
  ISBN: 978-966-518-298-6
  Рік видання: 2004
 • Художні моделі абстрактного живопису в Україні 1980-2000 (Епістемологія креації)***
  У монографії досліджено мистецькі платформи світоглядно-естетичного формотворення абстрактного живопису Укра­їни у період 1980–2000-х років, котрі ідентифікуються як локальні аналітичні моделі духовного розвитку. Детально роз­глянуто концептуальні передумови формування нових образотворчих змістів абстрактного малярства, які проаналізовано через типізацію історичних мистецьких проектів, що активізувалися на межі XIX–XX століть та поширювалися у простір мистецьких новацій майже до останньої чверті XX століття.
  ISBN: 978-966-518-628-1
  Рік видання: 2013
 • Історія американської літератури ХХ століття
  Автор, вільно оперує величезним обсягом художніх творів різних жанрів, спирається на новітні теорії й методики дослідження, вироблені сучасною (зокрема американською) і вітчизняною літературною наукою.
  ISBN: 978-966-518-593-2
  Рік видання: 2012
 • Дискретна математика. Вибрані питання
  У посібнику розглядаються основні поняття теорії множин та відношень, загальної алгебри, математичної логіки і теорії алгоритмів. Зокрема, описуються алгебри множин і відношень, алгебра булевих функцій і графічне представлення булевих функцій у вигляді упорядкованих бінарних діаграм розв’язків, а також найважливіші застосування цього представлення для задання відношень, графів, скінченних автоматів тощо. Представлені формальні логічні мови (логіка висловлювань, лінійна темпоральна логіка та логіка предикатів першого порядку), основні методи перевірки виконуваності формул в цих мовах та метод резолюцій із уніфікацією. Розглянуто основні поняття теорії складності обчислень за Тьюрингом та основні класи складності обчислень, а також описано такі моделі обчислень, як НАМ і РКАМ (для оцінки послідовних та паралельних алгоритмів). У останніх розділах розглядаються методи аналізу мереж Петрі.
  Навчальний посібник призначено для студентів старших курсів вищих навчальних закладів та аспірантів, які навчаються за напрямком «Комп’ютерні науки».
  ISBN: 978-966-518-432-4
  Рік видання: 2007
 • Сучасна літературна компаративістика: Стратегії і методи. Антологія
  Пропоноване видання має на меті сприяти виходу вітчизняної компаративістики на світовий рівень.
  ISBN: 978-966-518-488-1
  Рік видання: 2009
 • Фондові біржі України: випробування кризою **
  У монографії розглянуто ключові проблеми функціонування біржового сегмента національного фондового ринку в умовах глобалізації. Запропоновано заходи щодо підвищення ефективності інфраструктури фондового ринку України з метою зниження ризиків, підвищення ліквідності та конкурентоспроможності ринку.
  ISBN: 978-966-518-572-7
  Рік видання: 2011
 • Голодомор 1932–1933 рр. в Україні: документи і матеріали. Том 2
  Найповніше тематичне зібрання автентичних джерел з історії українського голодомору. Публікуються унікальні щоденникові записи очевидців голоду.
  ISBN: 978-966-518-419-5
  Упорядник: Пиріг Руслан
  Рік видання: 2007